hľadaj
Dnes je 06.10.2015, sviatok/meniny Natália

2005

Slovo k Vianociam
viac
Oznam pre držiteľov preukazu ITIC
viac
Prijatie najlepších študentov UPJŠ rektorom
viac
Týždeň vedy na Slovensku 2005
viac
Výzva na podanie návrhov mobilitných projektov na rok 2005
viac
Piate zasadnutie Klubu profesorov UPJŠ v Košiciach
viac
Možnosti čerpania prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu pre vysoké školy. Námety už dnes
viac
Akademické dni UPJŠ v Košiciach - jesenná časť
viac
Slávnostná vedecká rada UPJŠ
viac
Podmienky prijatia na štúdium na študijný program „Anglistika a amerikanistika“ pre akademický rok 2005/2006
viac
Výzva na predkladanie projektov v rámci slovensko-holandskej bilaterálnej spolupráce – druhý polrok 2005
viac
Skúšobná prevádzka nového celouniverzitného poštového servera
viac
Poznávací výlet pre zahraničných študentov v rámci programu Socrates/Erasmus
viac
Quo vadis, Universitas Šafarikiana? - III.
viac
Slávnostné otvorenie akademického roka
viac
Prijatie zahraničných hostí
viac
Články z databázy Science Direct sú opäť prístupné
viac
Vážení členovia akademickej obce UPJŠ
viac
Poďakovanie
viac
Výzva na podávanie projektov - VVGS
viac
Podmienky prijatia na štúdium na študijný program „psychológia“ pre akademický rok 2005/2006
viac
Juniáles
viac
Quo vadis, Universitas Šafarikiana? - II.
viac
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach
viac
Príhovor rektora k novým profesorom a docentom
viac
Rok a jeden deň po ...
viac
Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2005
viac
Akademické dni UPJŠ v Košiciach - jarná časť
viac
Akademické informačné dni
viac
Zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach
viac
Pracovné stretnutie na pôde Prešovskej univerzity v Prešove
viac
Prvá etapa projektu VoIP-IP telefónie na UPJŠ v Košiciach
viac
Súťaž o najlepšiu esej na tému Ekonomika Slovenska
viac
Quo vadis, Universitas Šafarikiana v ekonomickej oblasti?
viac
Výzva na podávanie žiadostí o podporu úloh výskumu a vývoja za rok 2005 v rezorte zdravotníctva
viac
Informačný seminár
viac
Zasadnutie Kolégia rektora UPJŠ
viac
Databáza ProQuest 5000 International
viac
Prijatie mladých vedeckých pracovníkov UPJŠ prezidentom SR
viac
Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
viac
Finančná podpora projektu
viac
Slovo k Novému roku 2005
viac
Kalendár akcií
09. 10. 2015
Deň otvorených dverí

13. 10. 2015
Pozvánka UNIPOC

15. 10. 2015
Rektorské voľno

15. 10. 2015
Inaugurácia rektora

02. - 08. 01. 2016 zmena
Lyžovačka Lackenhof
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
+421(0)55 / 62 226 08
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

 


 


 webmaster@upjs.sk

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 06.10.2015