UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

JUNIÁLES pre zamestnancov UPJŠ v Botanickej záhrade

Vstupenky:

  • Zamestnanci fakúlt si vstupenky môžu prevziať na sekretariátoch fakúlt (od 15.6.)
  • Zamestnanci univerzitných pracovísk (UP) na sekretariátoch UP (od 15.6.)
  • Zamestnanci rektorátu – u vedúcich úsekov rektorátu (od 15.6.)

 

Posledná aktualizácia: 12.10.2017