hľadaj
Dnes je 25.04.2014, sviatok/meniny Marek

Email

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len "UPJŠ v KE") je zavedený jednotný formát e-mailových adries všetkých zamestnancov a študentov UPJŠ. Podľa príkazu rektora č. 3/2011 na zjednotenie formátu e-mailových adries na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach sú študenti a zamestnanci UPJŠ povinní pre štúdijné, resp. pracovné účely na UPJŠ používať výlučne univerzitnú emailovú adresu

AKTIVÁCIA E-MAILOVEJ SCHRÁNKY

Pre aktiváciu e-mailovej schránky (prvé prihlásenie) je potrebné si zmeniť dočasné heslo pomocou vyššie uvedenej stránky. Ako meno užívateľa zadajte “Váš login” ako heslo zadajte ”Vaše dočasné heslo”, ktoré Vám bolo odoslané/odovzdané.

ADMINISTRÁCIA E-MAILOVEJ SCHRÁNKY

Administrácia e-mailovej schránky prebieha pomocou webovej stránky https://kosice.upjs.sk/admin

V rámci administrácie univerzitného e-mailového konta môžete používať niekoľko funkcionalít, najmä však 2 funkcionality. Ak používate Mozila Thunderbird email klienta, resp. o tom uvažujte, tak si môžete stiahnuť tohto e-mailového klienta s Vašim prednastaveným profilom, alebo len nastavený profil. Druhou funkcionalitou je možnosť preposielať Vaše e-mailové správy na Vami zadaný e-mail. Tu je nutné spomenúť, že v prípade preposielania správ na iný e-mailový účet, ste povinný dodržiavať vyššie uvedený príkaz rektora.

PRÍSTUP K E-MAILOVEJ SCHRÁNKE

K e-mailovej schránke môžete pristúpiť pomocou:

NASTAVENIA PRE E-MAILOVÝCH KLIENTOV:

Server odchádzajúcej pošty:

[Sieť UPJŠ] smtp.upjs.sk

 

[Mimo siete UPJŠ] smtp.upjs.sk:465 zapnúť SSL, vyplniť meno/heslo v tvare: meno.priezvisko@upjs.sk, studenti: aisID@upjs.sk )

Server prichádzajúcej pošty:

imap.upjs.sk [SSL]

alebo

pop3.upjs.sk [SSL]

 

 

Kapacita e-mailovej schránky je 300MB. Po jej naplnení Vám správy nebudú doručované. Na úplné zmazanie správ pomocou webovej stránky http://webmail.upjs.sk/ použite Shift+Del. V opačnom prípade budú správy len premiestnené v rámci e-mailovej schránky do adresára „koš“.

BEZPEČNOSŤ E-MAILOVEJ SCHRÁNKY

Ak dostanete emailovú správu, ktorá od Vás žiada osobné údaje alebo prihlasovacie údaje, nereagujte na ňu.  Ide o určitý typ sociálneho inžinierstva. Centrálny správca e-mailových schránok a ani lokálni správcovia e-mailových schránok nebudú žiadať osobné údaje alebo prihlasovacie údaje. V prípade veľkého množstva takýchto e-mailových správ, informujte príslušného lokálneho správcu.

Ak predpokladáte, že došlo k odcudzeniu Vášho prihlasovacieho hesla do emailovej schránky, čo najskôr si ho zmeňte a nahláste túto skutočnosť svojmu lokálnemu správcovi.

OBMEDZENIA E-MAILOVEJ SCHRÁNKY

V súvislosti so zneužitím identít niektorých klientov boli nasadené následujúce opatrenia, na zabránenie šírenia nevyžiadanej pošty (spamu):

Limit pre smtp.upjs.sk

 • Maximálny počet príjemcov mailu (50)

 • Počet email-ov od jedného odosielateľa (max. 20 za minútu)

Webmail obmedzenia:

 • Interval odosielania emailov je 2 minúty.

 • Maximálny Počet príjemcov mailu (25)

 • Počet rovnakých e-mailov v rámci jedného prihlásenia (3)

Na základe monitoringu spamu budeme tieto kritériá aktuálne upravovať.

KONTAKT NA LOKÁLNYCH SPRÁVCOV

V prípade problémov, resp. akýchkoľvek otázok spojených s používaním e-mailovej adresy, neváhajte kontaktovať lokálneho správcu e-mailových schránok. 

 • Prírodovedecká  fakulta

  Helena Krivjanská, helena.krivjanska@upjs.sk, Park Angelinum 9, 055 234 2201
  Úradné hodiny :  07:00-13:30

 • Právnická  fakulta

 • Filozofická fakulta

 • Lekárska fakulta

 • Fakulta verejnej správy

   

NÁVODY A RADY

Zmena hesla

Požiadavky na heslá. Ako si zvoliť vhodné heslo? Ako si zmeniť heslo?

viac
Nastavenia pre email klienta

Ako si nastaviť email klienta? Ako si zistiť aktuálnu kvôtu?

viac
Ako si nastaviť priečinok odoslanej pošty na webmaili.
viac
Ako si zistiť aktuálnu kvótu?
viac
Posledná aktualizácia: 03.02.2014
Kalendár akcií
29. - 30. 2014
Jeden svet v regiónoch ´14

16.05.2014
Klub profesorov UPJŠ

23.5.2014
Výzvy a perspektívy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach
Telefón: 055/234 3220
Mobil: 0905 344 299
E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

 

 

 


 


 webmaster@upjs.sk

        www.eua.be      www.slsp.sk

© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 25.04.2014