UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študenti UPJŠ LF účastníkmi valného zhromaždenia federácie medikov v Mexiku

     Valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie asociácií študentov Medicíny IFMSA v mexickom Pueble sa v dňoch 1.- 7. augusta 2016  zúčastnili študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Dominik Kobák a Marián Sedlák, ktorí do Mexika cestovali ako zástupcovia Slovenskej asociácie študentov medicíny. Marián Sedlák bol na tomto podujatí zvolený na obdobie jedného roka za styčného dôstojníka pre otázky ľudských práv a mier vo vedúcom orgáne IFMSA, ktorým je Team of Officials. Pozícia 'Liaison Officer for Human Rights and Peace issues' znamená, že bude zastupovať túto najväčšiu medzinárodnú organizáciu študentov medicíny vo vzťahu k externým partnerom a organizáciám v oblasti ľudských práv a mieru. Pôjde napríklad o profesionálny vzťah s OSN a ich agentúrami WHO, UNHCR, UNRWA, UNESCO, či spoluprácu s Lekármi bez hraníc, výkonnými zložkami Červeného kríža a Červeného polmesiaca a množstvom iných medzinárodných humanitárnych a študentských organizácií.
     Ako hovorí M. Sedlák, „je to veľmi náročná práca, vyžadujúca obsiahle znalosti ľudských práv, humanitárnych a mierotvorných procesov, ale zároveň práca, ktorá pomáha zachraňovať ľudské životy a zároveň budem v tejto pozícii reprezentovať a zviditeľňovať Slovenskú republiku na medzinárodnom fóre, čo určite znamená aj obrovské zviditeľnenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej Lekárskej fakulty.“
      Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. mimoštudijné aktivity študentov UPJŠ LF a reprezentáciu fakulty v zahraničí veľmi víta. „Veľkú hodnotu majú najmä tie aktivity, ktoré hovoria nielen o výborných študijných výsledkoch, ale aj o morálnych  postojoch našich študentov, v tak zložitej a komplikovanej dobe, akú práve prežívame. Ich ochota pomáhať kdekoľvek na svete, svedčí o tom, že výchova a štúdium na našej fakulte majú aj iné  rozmery. Zvolenie budúceho lekára, študenta Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Mariána Sedláka na pozíciu týkajúcu sa boja za dodržiavanie ľudských práv, je nielen jeho osobným úspechom, ale dovolím si tvrdiť, že je aj vyznamenaním pre našu fakultu, univerzitu, ba aj celé Slovensko,“ konštatoval.


Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 16.08.2016