hľadaj
Dnes je 14.10.2015, sviatok/meniny Boris

Pracovné komisie Vedeckej rady UPJŠ LF

 

Vedecká komisia

 1. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. – predseda
 2. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 3. prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
 4. prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
 5. prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
 6. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.
 7. doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
 8. prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
 9. MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

 

Etická komisia

 1. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – predseda
 2. doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc. – tajomníčka
 3. doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD. – predsedníčka EK pre animálne štúdie
 4. Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
 5. prof. MVDr. František Ništiar, CSc.
 6. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
 7. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
 8. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 9. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
 10. doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
 11. RNDr. Darina Petrášová, PhD.
 12. MUDr. Lucia Merkovská, PhD.
 13. MUDr. Nikita Bobrov, CSc.
Posledná aktualizácia: 08.10.2015
Portál Lekárskej fakulty UPJŠ Univerzitná knižnica Elektronický stravovací systém UPJŠ RSS na Lekárskej fakulte UPJŠ E-shop kníh na UPJŠ Lekárska fakulta UPJŠ na Facebooku


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

Dekanát:
Telefón/Fax: (+421 55) 642 81 51
e-mail: tajomnik@lf.upjs.sk

Študijné oddelenie:
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

PR manažér:
Telefón: (+421 55) 234 3220
Mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt
Systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu

 

Posledná aktualizácia: 13.10.2015