UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pracovné komisie Vedeckej rady UPJŠ LF

 

Vedecká komisia

 1. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. – predseda
 2. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 3. prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
 4. prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
 5. prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
 6. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.
 7. doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
 8. prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
 9. MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

 

Etická komisia

 1. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – predseda
 2. doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc. – tajomníčka
 3. doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD. – predsedníčka EK pre animálne štúdie
 4. Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
 5. prof. MVDr. František Ništiar, CSc.
 6. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
 7. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
 8. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 9. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
 10. doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
 11. RNDr. Darina Petrášová, PhD.
 12. MUDr. Lucia Merkovská, PhD.
 13. MUDr. Nikita Bobrov, CSc.
Posledná aktualizácia: 08.10.2015