hľadaj
Dnes je 03.09.2015, sviatok/meniny Belo

Pracovné komisie Vedeckej rady UPJŠ LF

 

Vedecká komisia

 1. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. – predseda
 2. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
 3. prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
 4. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
 5. prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
 6. prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
 7. prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
 8. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
 9. MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

 

Etická komisia

 1. Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. – predseda
 2. doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD. - predsedníčka EK pre animálne štúdie.
 3. doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc. – tajomníčka
 4. prof. MVDr. František Ništiar, CSc.
 5. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
 6. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
 7. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
 8. doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
 9. RNDr. Darina Petrášová, PhD.
 10. MUDr. Lucia Merkovská
 11. MUDr. Nikita Bobrov, CSc.

Štatút Etickej komisie UPJŠ LF

Posledná aktualizácia: 01.10.2013
Portál Lekárskej fakulty UPJŠ Univerzitná knižnica Elektronický stravovací systém UPJŠ RSS na Lekárskej fakulte UPJŠ E-shop kníh na UPJŠ Lekárska fakulta UPJŠ na Facebooku


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

Dekanát:
Telefón/Fax: (+421 55) 642 81 51
e-mail: tajomnik@lf.upjs.sk

Študijné oddelenie:
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

PR manažér:
Telefón: (+421 55) 234 3220
Mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt
Systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu

 

Posledná aktualizácia: 03.09.2015