hľadaj
Dnes je 04.10.2015, sviatok/meniny František

Zubné lekárstvo

  

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.2.1 Zubné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach

 

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. Klinika stomat. a maxil. chirurgie LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. Stomatologická klinika LF UK a FN Bratislava
prof. MUDr. Ivan Satko, DrSc. Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a FN Bratislava
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. Katedra stomatológie SZU Bratislava
doc. MUDr. Peter Stanko, CSc. Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a FN Bratislava
doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc. Klinika stomat. a maxil. chirurgie LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. I. stomatologická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Dušan Beluš, CSc. I. stomatologická klinika LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc. Fakulta zdravotníctva PU Prešov
doc. MUDr. Ján Slávik, CSc. Klinika stomat. a maxil. chirurgie LF UPJŠ a FN LP Košice
doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD. Klinika stomat. a maxil. chirurgie JLF UK a MFN Martin
    
 

 

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.2.1 Zubné lekárstvo

 

Por. č. Meno a priezvisko
1. doc. MUDr. Dušan Beluš, CSc.
2. doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
3. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
4. doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc.
5. prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
6. prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
7. doc. MUDr. Ján Slávik, CSc.

 

podmienky pre pripustenie k obhajobe

Posledná aktualizácia: 21.10.2009
Portál Lekárskej fakulty UPJŠ Univerzitná knižnica Elektronický stravovací systém UPJŠ RSS na Lekárskej fakulte UPJŠ E-shop kníh na UPJŠ Lekárska fakulta UPJŠ na Facebooku


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

Dekanát:
Telefón/Fax: (+421 55) 642 81 51
e-mail: tajomnik@lf.upjs.sk

Študijné oddelenie:
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

PR manažér:
Telefón: (+421 55) 234 3220
Mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt
Systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu

 

Posledná aktualizácia: 02.10.2015