hľadaj
Dnes je 25.05.2015, sviatok/meniny Urban, Vanesa

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF a 1. SN Šaca, a.s.

Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca, fax: (+421 55) 7234 617
 
Prednosta:
MUDr. Peter Lengyel, PhD. (+421 55) 7234 602
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
vacat  
 
Sekretárka:
Dáša Babčanová (+421 55) 7234 620

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie sa podieľa na pregraduálnej výučbe UPJŠ LF v rámci doktorského študijného programu všeobecného lekárstva a zubného lekárstva v slovenskom i anglickom jazyku. Zabezpečuje teoretickú aj praktickú výučbu pre bakalársky a magisterský študijný program v dennej a externej forme.

Klinika výukovej základne LF patrí k vysokošpecializovaným pracoviskám v Slovenskej republike (kde je komplexná starostlivosť o pacienta s termickými úrazmi, dekubitmi, chronickými defektmi rôzneho pôvodu, HBO terapia, laserová terapia) poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s popáleninami pre celý východoslovenský región a polovicu stredoslovenského regionu.

Posledná aktualizácia: 29.11.2012
Portál Lekárskej fakulty UPJŠ Univerzitná knižnica Elektronický stravovací systém UPJŠ RSS na Lekárskej fakulte UPJŠ E-shop kníh na UPJŠ Lekárska fakulta UPJŠ na Facebooku


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

Dekanát:
Telefón/Fax: (+421 55) 642 81 51
e-mail: tajomnik@lf.upjs.sk

Študijné oddelenie:
Telefón/Fax: (+421 55) 789 49 29
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

PR manažér:
Telefón: (+421 55) 234 3220
Mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt
Systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu

 

Posledná aktualizácia: 25.05.2015