hľadaj
Dnes je 10.10.2015, sviatok/meniny Slavomíra

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Prednosta:
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.   VoIP: (+421 55) 234 3485
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3252
 
Sekretárka:
Viera Popovičová   VoIP: (+421 55) 234 3408
 
Profesor:
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. (+421 55) 640 4389 VoIP: (+421 55) 234 3233
 
Docent:
doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3251
 
Odborní asistenti:
MUDr. Mária Giertlová, PhD.  
MUDr. Zuzana Solárová, PhD.  
 
Výskumní pracovníci:
Mgr. Silvia Bernátová (+421 55) 640 4385
RNDr. Peter Gál, PhD.  
RNDr. Martin Kello, PhD.  
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.  
PharmDr. Marek Šarišský, PhD. (+421 55) 640 4385
RNDr. Lenka Varinská, PhD.  
 
Laboranti:
Mgr. Martina Hájiková   VoIP: (+421 55) 234 3253
Martina Jenčuráková   VoIP: (+421 55) 234 3253
Magdaléna Tarrová   VoIP: (+421 55) 234 3253
 
Ďalší zamestnanec:
Marta Vašková  
 
Interní doktorandi:
RNDr. Matúš Čoma  
Mgr. Zuzana Dančišinová  
RNDr. Gabriela Gönciová  
Mgr. Alexandra Nagyová  
Mgr. Miroslava Patkaňová  
Mgr. Lenka Rozkochová  
Mgr. Peter Takáč  
Mgr. Viera Tischlerová   

Posledná aktualizácia: 14.09.2015
Portál Lekárskej fakulty UPJŠ Univerzitná knižnica Elektronický stravovací systém UPJŠ RSS na Lekárskej fakulte UPJŠ E-shop kníh na UPJŠ Lekárska fakulta UPJŠ na Facebooku


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

Dekanát:
Telefón/Fax: (+421 55) 642 81 51
e-mail: tajomnik@lf.upjs.sk

Študijné oddelenie:
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

PR manažér:
Telefón: (+421 55) 234 3220
Mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt
Systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu

 

Posledná aktualizácia: 09.10.2015