UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Prednosta:
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.   VoIP: (+421 55) 234 3485
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3252
 
Sekretárka:
Ingrid Jánošová   VoIP: (+421 55) 234 3408
 
Profesor:
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. (+421 55) 640 4389 VoIP: (+421 55) 234 3233
 
Docent:
doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3251
 
Odborní asistenti:
MVDr. Martina Zigová, PhD. (MD)  
MUDr. Zuzana Solárová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3252
 
Výskumní pracovníci:
Mgr. Silvia Bernátová (+421 55) 640 4385
RNDr. Matúš Čoma, PhD.  
RNDr. Peter Gál, PhD.  
RNDr. Martin Kello, PhD.  
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.  
PharmDr. Marek Šarišský, PhD. (+421 55) 640 4385
RNDr. Lenka Varinská, PhD.  
 
Laboranti:
Mgr. Martina Hájiková   VoIP: (+421 55) 234 3253
Martina Jenčuráková   VoIP: (+421 55) 234 3253
Magdaléna Tarrová   VoIP: (+421 55) 234 3253
 
Ďalší zamestnanec:
Marta Vašková  
 
Interní doktorandi:
Mgr. Zuzana Dančišinová  
RNDr. Lenka Fáber  
RNDr. Miroslava Kičová  
Mgr. Tomáš Kuruc  
Mgr. Alexandra Nagyová  
Mgr. Klaudia Petrová  
Mgr. Peter Takáč  
Mgr. Viera Tischlerová  
 
Praktikáreň   VoIP: (+421 55) 234 3439


 

Posledná aktualizácia: 06.10.2017