UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na I. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP...  (12.9.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie profesora v študijnom odbore vnútorné choroby na I. internej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach...  (12.9.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcií odborných asistentov na I. internej klinike UPJŠ LF a UNLP...  (12.9.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Neurochirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP...  (12.9.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie:
  • 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach
  • 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach
  • 1 funkčného miesta „Výskumného pracovníka“ na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach...  (12.9.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie docenta v študijnom odbore vnútorné choroby na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP v Košiciach...  (12.9.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach...  (12.9.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcií asistentov na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach...  (12.9.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie docenta v študijnom odbore lekárska biofyzika na Ústav lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF v Košiciach...  (12.9.2017).

Posledná aktualizácia: 12.09.2017