UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie profesora v študijnom odbore zubné lekárstvo na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach ...  (29.6.2017).
  • Výberové konanie na obsadenie:
    • 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Ústave anatómie UPJŠ LF v Košiciach
    • 2 pracovných miest výskumných pracovníkov pre výkon funkcie vedecký pracovník na Ústave anatómie UPJŠ LF v Košiciach ...  (22.6.2017).

Voľné pracovné miesta

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • morálna bezúhonnosť

Dátum nástupu: ihneď

Záujemcovia sa môžu informovať na:
Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP
Kontaktná osoba: e-mail: MUDr. Michal Molčan, CSc.
Tel. č.: 055/640 3733
 

Posledná aktualizácia: 29.06.2017