hľadaj
Dnes je 20.04.2014, sviatok/meniny Marcel

Botanikiáda

   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nesporne patrí k najvýznamnejším vzdelávacím ustanovizniam v regióne východného Slovenska. Už 50. rokov na jej pôde odovzdávame poznatky, vedecky bádame a zvyšujeme vzdelanostnú úroveň našich študentov. Uvedomujeme si však, že záujem o vysokoškolské štúdium a poznanie je  potrebné rozvíjať už v myslení tej najmladšej generácie, pretože v nej momentálne môžeme vidieť našich potenciálnych študentov.
A práve pre nich bol vytvorený projekt  .
   V spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Metodického-pedagogického centra v Prešove a Mesta Košice prichádza Botanická záhrada UPJŠ  v Košiciach s iniciatívou usporiadať príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov zároveň. Naším cieľom bude zapojiť do projektu  talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu danej problematiky. Pokúsime sa ich prístupnou formou informovať o význame rastlín, environmentálnych dopadoch na ochranu a tvorbu životného prostredia a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posunúť tieto informácie medzi ich rovesníkov na základných školách. Ďalším naším cieľom je predstaviť aj Vám, pedagogickým pracovníkom, zaujímavé vedecké poznatky, na ktorých Botanická záhrada UPJŠ v rámci výskumu a vývoja participuje a ako ich využiť v praxi.
   Veríme, že Vás myšlienka projektu  oslovila a uvítate možnosť stretnúť sa s ľuďmi, pre ktorých je príroda a snaha o jej zachovanie a ochranu nielen prácou ale aj poslaním.
   
Viac informácií o organizačnom zabezpečení projektu nájdete v krátkej prezentácii TU.
Odpovede na najčastejšie otázky zo strany učiteľov ZŠ ( FAQ )

 

   Teší sa na Vás organizačný tím BOTANIKIÁDY
 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011
Kalendár akcií
21. 4. 2014
Splav rieky Tisza

22.4.2014
Rektorské voľno

23.4.2014
Eurokomisár László Andor

24. 4. 2014
Informačný seminár

24. 4. 2014
Zoologický seminár

16.05.2014
Klub profesorov UPJŠ

23.5.2014
Výzvy a perspektívy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach
Telefón: 055/234 3220
Mobil: 0905 344 299
E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

 

 

 


 


 webmaster@upjs.sk

        www.eua.be      www.slsp.sk

© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 17.04.2014