UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Botanikiáda

   Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nesporne patrí k najvýznamnejším vzdelávacím ustanovizniam v regióne východného Slovenska. Už 50. rokov na jej pôde odovzdávame poznatky, vedecky bádame a zvyšujeme vzdelanostnú úroveň našich študentov. Uvedomujeme si však, že záujem o vysokoškolské štúdium a poznanie je  potrebné rozvíjať už v myslení tej najmladšej generácie, pretože v nej momentálne môžeme vidieť našich potenciálnych študentov.
A práve pre nich bol vytvorený projekt  .
   V spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Metodického-pedagogického centra v Prešove a Mesta Košice prichádza Botanická záhrada UPJŠ  v Košiciach s iniciatívou usporiadať príťažlivé podujatie pre žiakov a učiteľov zároveň. Naším cieľom bude zapojiť do projektu  talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu danej problematiky. Pokúsime sa ich prístupnou formou informovať o význame rastlín, environmentálnych dopadoch na ochranu a tvorbu životného prostredia a prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posunúť tieto informácie medzi ich rovesníkov na základných školách. Ďalším naším cieľom je predstaviť aj Vám, pedagogickým pracovníkom, zaujímavé vedecké poznatky, na ktorých Botanická záhrada UPJŠ v rámci výskumu a vývoja participuje a ako ich využiť v praxi.
   Veríme, že Vás myšlienka projektu  oslovila a uvítate možnosť stretnúť sa s ľuďmi, pre ktorých je príroda a snaha o jej zachovanie a ochranu nielen prácou ale aj poslaním.
   
Viac informácií o organizačnom zabezpečení projektu nájdete v krátkej prezentácii TU.
Odpovede na najčastejšie otázky zo strany učiteľov ZŠ ( FAQ )

 

   Teší sa na Vás organizačný tím BOTANIKIÁDY
 

Posledná aktualizácia: 04.02.2016