UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Thaiszia – Journal of Botany

 

Botanical Garden P. J. Šafárik University
Mánesova 23, 043 52 Košice
SLOVAKIA
Phone: +421 55 633 73 53
Fax: +421 55 633 73 53
E-mail: thaiszia@upjs.sk 

Posledná aktualizácia: 07.08.2015