hľadaj
Dnes je 30.08.2015, sviatok/meniny Ružena

Konferencia BZ UPJŠ v Košiciach


 

Vážené kolegyne, kolegovia, drahí priatelia,

rok 2015 je rokom, v ktorom si Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripomína 65 rokov svojho vzniku a zabezpečovania činnosti.

Pri založení a vzniku mala botanická záhrada vo vienku zhromažďovanie, poznávanie, skúmanie a rozširovanie poznatkov o botanike medzi čo najširšie vrstvy obyvateľov. Súčasne s poznaním a šírením poznatkov o rastlinnej ríši zabezpečovala aj šírenie informácií o biodiverzite, jej význame a ochrane.
Uvedené skutočnosti dali podnet k zorganizovaniu medzinárodnej konferencie „Edukácia v botanických záhradách a arborétach (Education in botanical gardens and arboreta)“, kde bude možnosť jednotlivé problémy prerokovať a prijať závery, ktoré pomôžu usmerniť činnosť botanických záhrad v budúcnosti.

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ

 

PRIHLÁŠKA

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2015
Kalendár akciíUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
+421(0)55 / 62 226 08
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

 


 


 webmaster@upjs.sk

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 28.08.2015