hľadaj
Dnes je 27.04.2015, sviatok/meniny Jaroslav

Konferencia BZ UPJŠ v Košiciach


 

Drahí priatelia a kolegovia

rok 2010 je rokom, v ktorom si Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripomína 60 rokov svojho vzniku a zabezpečovania činnosti. Rok 2010 je zároveň vyhlásený Organizáciou Spojených národov za Medzinárodný rok biodiverzity (IYB).
Pri založení a vzniku mala botanická záhrada vo vienku zhromažďovanie, poznávanie, skúmanie a rozširovanie poznatkov o botanike medzi čo najširšie vrstvy obyvateľov. Súčasne s poznaním a šírením poznatkov o rastlinnej ríši zabezpečovala aj šírenie informácií o biodiverzite, jej význame a ochrane.
Uvedené skutočnosti dali podnet k zorganizovaniu medzinárodnej konferencie „Species and community diversity (research, education, presentation, conservation)“, kde bude možnosť jednotlivé problémy prerokovať a prijať závery, ktoré pomôžu usmerniť činnosť botanických záhrad v budúcnosti.

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ

 

P O Z V Á N K A
 

 

 
 

Botanická záhrada UPJŠ
v Košiciach
 

 

  

 

 

PROGRAM KONFERENCIE 

 

REGISTRÁCIA
formulár

(stiahnuť, vyplniť, zaslať na mail: sergej.mochnacky@upjs.sk) 

 

Pokyny
na prípravu príspevkov do edície
 

 

Ubytovanie
pre účastníkov konferencie

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011
Kalendár akcií
28. 4. 2015
Klub profesorov

29. 04. 2015
Univerzitný deň športu

29.6. - 3.7.2015
Splav Tiszy 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
+421(0)55 / 62 226 08
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

 


 


 webmaster@upjs.sk

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 24.04.2015