hľadaj
Dnes je 24.04.2014, sviatok/meniny Juraj

Konferencia BZ UPJŠ v Košiciach


 

Drahí priatelia a kolegovia

rok 2010 je rokom, v ktorom si Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripomína 60 rokov svojho vzniku a zabezpečovania činnosti. Rok 2010 je zároveň vyhlásený Organizáciou Spojených národov za Medzinárodný rok biodiverzity (IYB).
Pri založení a vzniku mala botanická záhrada vo vienku zhromažďovanie, poznávanie, skúmanie a rozširovanie poznatkov o botanike medzi čo najširšie vrstvy obyvateľov. Súčasne s poznaním a šírením poznatkov o rastlinnej ríši zabezpečovala aj šírenie informácií o biodiverzite, jej význame a ochrane.
Uvedené skutočnosti dali podnet k zorganizovaniu medzinárodnej konferencie „Species and community diversity (research, education, presentation, conservation)“, kde bude možnosť jednotlivé problémy prerokovať a prijať závery, ktoré pomôžu usmerniť činnosť botanických záhrad v budúcnosti.

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ

 

P O Z V Á N K A
 

 

 
 

Botanická záhrada UPJŠ
v Košiciach
 

 

  

 

 

PROGRAM KONFERENCIE 

 

REGISTRÁCIA
formulár

(stiahnuť, vyplniť, zaslať na mail: sergej.mochnacky@upjs.sk) 

 

Pokyny
na prípravu príspevkov do edície
 

 

Ubytovanie
pre účastníkov konferencie

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011
Kalendár akcií
24. 4. 2014
Informačný seminár

24. 4. 2014
Zoologický seminár

29. - 30. 2014
Jeden svet v regiónoch ´14

16.05.2014
Klub profesorov UPJŠ

23.5.2014
Výzvy a perspektívy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach
Telefón: 055/234 3220
Mobil: 0905 344 299
E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

 

 

 


 


 webmaster@upjs.sk

        www.eua.be      www.slsp.sk

© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 24.04.2014