hľadaj
Dnes je 21.04.2014, sviatok/meniny Ervín

Konferencia BZ UPJŠ v Košiciach


 

Drahí priatelia a kolegovia

rok 2010 je rokom, v ktorom si Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripomína 60 rokov svojho vzniku a zabezpečovania činnosti. Rok 2010 je zároveň vyhlásený Organizáciou Spojených národov za Medzinárodný rok biodiverzity (IYB).
Pri založení a vzniku mala botanická záhrada vo vienku zhromažďovanie, poznávanie, skúmanie a rozširovanie poznatkov o botanike medzi čo najširšie vrstvy obyvateľov. Súčasne s poznaním a šírením poznatkov o rastlinnej ríši zabezpečovala aj šírenie informácií o biodiverzite, jej význame a ochrane.
Uvedené skutočnosti dali podnet k zorganizovaniu medzinárodnej konferencie „Species and community diversity (research, education, presentation, conservation)“, kde bude možnosť jednotlivé problémy prerokovať a prijať závery, ktoré pomôžu usmerniť činnosť botanických záhrad v budúcnosti.

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ

 

P O Z V Á N K A
 

 

 
 

Botanická záhrada UPJŠ
v Košiciach
 

 

  

 

 

PROGRAM KONFERENCIE 

 

REGISTRÁCIA
formulár

(stiahnuť, vyplniť, zaslať na mail: sergej.mochnacky@upjs.sk) 

 

Pokyny
na prípravu príspevkov do edície
 

 

Ubytovanie
pre účastníkov konferencie

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011
Kalendár akcií
21. 4. 2014
Splav rieky Tisza

22.4.2014
Rektorské voľno

23.4.2014
Eurokomisár László Andor

24. 4. 2014
Informačný seminár

24. 4. 2014
Zoologický seminár

16.05.2014
Klub profesorov UPJŠ

23.5.2014
Výzvy a perspektívy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach
Telefón: 055/234 3220
Mobil: 0905 344 299
E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

 

 

 


 


 webmaster@upjs.sk

        www.eua.be      www.slsp.sk

© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 17.04.2014