UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oddelenie ďalšieho vzdelávania

Činnosť Oddelenia ďalšieho vzdelávania je zameraná na realizáciu a podporu predovšetkým týchto aktivít:

  • vzdelávacie programy pre absolventov univerzity a odborníkov z praxe v špecifických odborných oblastiach,
  • vzdelávacie programy a kurzy pre štátnu správu a samosprávu,
  • vzdelávacie programy zamerané na digitálnu gramotnosť a soft skills a testovanie pre získanie medzinárodných certifikátov ECDL a ECo-C,
  • Univerzita tretieho veku, 
  • vzdelávacie a popularizačné aktivity pre žiakov SŠ a ZŠ – prednášky, stretnutia s významnými absolventmi, letné tábory, krúžky,...
  • kontinuálne vzdelávanie a atestácie učiteľov ZŠ a SŠ,
  • správa LMS pre ďalšie vzdelávanie.

Konzultanti pre aktivity

Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy č. m. VOIP
Mgr. Ivana Rigasová ivana.rigasova @ upjs.sk 324 1289
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov    
Mgr. Lenka Derjaninová vzdelavanie @ upjs.sk 324 1288
Medzinárodný certifikát ECDL    
Mgr. Karol Takáč ecdl @ upjs.sk 324 1287
Medzinárodný certifikát ECo-C    
Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD. eco-c @ upjs.sk 324 1544
Súťaže a tábory pre žiakov ZŠ a SŠ, Kluby učiteľov    
RNDr. Róbert Hajduk, PhD. robert.hajduk @ upjs.sk 324 1542
Posledná aktualizácia: 15.01.2017