UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oddelenie inovatívneho vzdelávania

Činnosť Oddelenia inovatívneho vzdelávania je zameraná na realizáciu a podporu predovšetkým týchto aktivít v rámci univerzity:

  • správa LMS pre vysokoškolské štúdium na UPJŠ,
  • programy vzdelávania zamestnancov univerzity pre dosiahnutie požadovaných profesijných štandardov – digitálna gramotnosť (ECDL), inovatívne vzdelávanie, e-learning, soft-skills (ECo-C),
  • participácia na vzdelávaní študentov univerzity  – digitálna gramotnosť (ECDL), soft-skills (ECo-C), informačné vzdelávanie, certifikované programy podľa aktuálnych potrieb praxe a interdisciplinárne bloky pre uplatnenie sa na trhu práce, 
  • tvorba študijných materiálov, metodická a technická podpora pre e-learning,
  • organizovanie konferencií a odborných podujatí – web stránky, technická podpora,
  • kariérové poradenstvo.

Konzultanti pre fakulty a univerzitné pracoviská

LEKÁRSKA FAKULTA č. m. VOIP
RNDr. Jozef Sekerák, PhD. jozef.sekerak @ upjs.sk 334 1282
Ján Slašťan, DiS. jan.slastan @ upjs.sk 334 1282
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA č. m. VOIP
RNDr. Rastislav Adamek, PhD. rastislav.adamek @ upjs.sk 334 1284
RNDr. Peter Matta, PhD. peter.matta @ upjs.sk 334  
PRÁVNICKÁ FAKULTA č. m. VOIP
Ján Slašťan, DiS. jan.slastan @ upjs.sk 334 1282
RNDr. Radoslav Kalakay radoslav.kalakay @ upjs.sk 334 1284
FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY č. m. VOIP
Mgr. Beáta Fecková beata.feckova @ upjs.sk 334 1283
RNDr. Jozef Sekerák, PhD. jozef.sekerak @ upjs.sk 334 1282
FILOZOFICKÁ FAKULTA a UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ č. m. VOIP
RNDr. Radoslav Kalakay radoslav.kalakay @ upjs.sk 334 1284
RNDr. Rastislav Adamek, PhD. rastislav.adamek @ upjs.sk 334 1284
Posledná aktualizácia: 19.09.2017