UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Služby

Provider

  • CIaKT poskytuje pripojenie na Internet, ako jeden z uzlov Slovenskej akademickej siete SANET.
  • Pozrite si aktuálny cenník pripojenia cez uzol CIaKT.
  • CIaKT pripojuje aj celé siete cez synchrónny port. Nakontaktujte sa na nás s vašimi požiadavkami.

FTP Server

  • CIaKT prevádzkuje ftp server na adrese ftp.upjs.sk
  • FTP server je dostupný cez protokol ftp ako aj cez protokol http na adrese http://ftp.upjs.sk/.
  • Mirrorujeme:

VoIP  •  Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Web stránky

Štatistiky

  • MRTG - zaznamenáva prenos dát cez jednotlivé porty routerov.
Posledná aktualizácia: 06.03.2017