UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kariérové služby

Kariérové služby

Hlavným zámerom je ponúknuť študentom UPJŠ komplexné služby v oblasti kariéry. Pracovný trh je v súčasnosti nestály a nároky na zamestnancov sa menia. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika preto realizuje prostredníctvom Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) niekoľko aktivít s cieľom systematicky pracovať na uplatnení svojich študentov a absolventov na pracovnom trhu. Tieto služby sú určené študentom, ktorí počas štúdia aj pred jeho koncom uvažujú o ďalšej kariére, hľadajú zaujímavé pracovné ponuky a pripravujú sa na pracovné pohovory.

Individuálne kariérové poradenstvo

Poradenstvo za účelom podpory študentov v rozpoznávaní a rozvíjaní svojich silných stránok a možnostiach ich uplatnenia v praxi. Individuálne kariérové poradenstvo prebieha formou diskusie zameranej na konkrétne a aktuálne otázky a problémy študentov v oblasti kariéry. Študenti majú v rámci toho možnosť konzultácie životopisu, motivačných listov a iných dokumentov súvisiacich s uchádzaním sa o prácu.

Kontakt:


Praktické rady pri uchádzaní sa o zamestnanie

Životopis

Motivačný list

Pracovný pohovor

Posledná aktualizácia: 01.08.2017