UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Edičná činnosť UPJŠ

 • Kontakt

  PhDr. Eva Medviďová
  Oddelenie edičnej činnosti
  vedúca
  Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
   
  Tel.: +42155 234 1617
  Mob.: 0917 602 192
  E-mail: eva.medvidova@upjs.sk

         

  Mgr. Andrea Dohovičová
  Oddelenie edičnej činnosti
  Referát elektronického publikovania
  Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
   
  Tel.: +42155 234 1626

  E-mail: andrea.dohovicova@upjs.sk


    UNIVERZITNÁ PREDAJŇA KNÍH  (Predaj vydavateľskej produkcie UPJŠ)


iThenticate

Zamestnanci UPJŠ LF, publikujúci vo významných svetových časopisoch (CC), si môžu svoje pripravované publikácie skontrolovať s obsahom významných svetových databáz pomocou technológie iThenticateiThenticate predstavuje profesionálny nástroj na identifikáciu plagiátorstva článkov a umožní autorom overiť originalitu ich práce ešte pred tým, ako bude poslaná do konkrétneho časopisu.

Dostupnosť služby:

online na iThenticate

Platnosť licencie:

6.4.2017 - 5.4.2018

Návody:

http://www.ithenticate.com/training
http://www.ithenticate.com/resources

Ďalšie informácie o službe:

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

Oprávnení používatelia:

MUDr. Martin Janičko, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.


 

 

Posledná aktualizácia: 31.08.2017