hľadaj
Dnes je 24.04.2014, sviatok/meniny Juraj

Európske dokumentačné centrum

Kováčska 26
041 80 Košice
tel.: +421 55 7271 219
e-mail:
edcupjs@upjs.sk

 

Periodická a neperiodická literatúra Európskeho spoločenstva vydávaná vydavateľstvom ES v Luxemburgu. Prezenčné výpožičné, konzultačné, rešeršné a reprografické služby zo sprístupňovaných dokumentov.

Fond EDC obsahuje monografie vydané EUR-OP od roku 1995 a časopisy za roky 2004 a 2005. Väčšina publikácií je v anglickom jazyku. Tematické oblasti: európska integrácia, colná únia a obchodná politika, poľnohospodárstvo, zamestnanosť, sociálne otázky, právo, doprava, energetika, regionálna politika, životné prostredie, výskum, vzdelávanie a štatistika. Veľkú časť fondu tvorí legislatíva EÚ. 

Priestory

 

Otváracie hodiny
Pondelok - Štvrtok:   9.00 - 16.00
Piatok: 9.00 - 14.00

 

 • Katalóg EDC
 • Zoznam časopisov, dochádzajúcich do EDC v roku 2007
 • Zoznam časopisov, dochádzajúcich do EDC v roku 2006
 • Zoznam časopisov, dochádzajúcich do EDC v roku 2005
 • EUR-Lex poskytuje priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie. Služba umožňuje aj nahliadnuť do Úradného vestníka Európskej únie a obsahuje okrem iného aj zmluvy, právne predpisy, precedenčné právo a návrhy legislatívy. Systém poskytuje rozsiahle možnosti vyhľadávania
 • TEL-ME-MOR (Európska knižnica - modulárne rozšírenia na sprostredkovanie online zdrojov)
Projekty

Projekt miestnej spolupráce v súlade s iniciatívou b2europe nadväzuje na Projekt lokálnej spolupráce (z r.2001). Cieľom je poskytovať lepšie služby čo najväčšiemu počtu podnikateľov, aby vedeli, že existujú podporné inštitúcie, aké služby poskytujú, kde sa nachádzajú.

Medzi spoločné aktivity patria:

 • spoločná web stránka
 • spoločný propagačný materiál
 • spoločný slogan
 • stretnutia
 • tlačová konferencia a propagácia web stránky.

Na spoločnej webstránke Brána k informáciám pre podnikateľov a podporné inštitúcie jednotlivé inštitúcie Prešovského a Košického kraja spoločne informujú podnikateľov o dianí v podnikaní, aktuálnych seminároch, školeniach, konferenciách, kooperačných ponukách, výzvach na podávanie projektov, veľtrhoch, výstavách v SR a zahraničí, legislatíve a mnohých ďalších otázkach.

Zároveň podporné inštitúcie prostredníctvom tejto web stránky posilňujú svoju spoluprácu s cieľom zlepšenia služieb a ich sprístupnenia čo najširšiemu okruhu podnikateľov.

 

Charta iniciatívy

 

Odkazy na zaujímavé stránky

   http://www.edis.sk/index/go.php?id=24

Elektronická referenčná služba "Čo chcem vedieť o EU?"

   http://www.edis.sk/index/go.php?id=104

Euronavigátor

   http://www.edis.sk/index/index.php

Euro:i:portál

   news_consulting_0001_en.htm

Haagský program - verejná konzultácia o budúcnosti politiky spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, vo všetkých jazykových mutáciách EÚ

   newsletter010207.pdf/

informačný mesačník EUROPA.sk

   www.europa.eu.int/

oficiálna stránka EÚ vo všetkých jazykoch Únie

   www.europarl.eu.int/news/public/default_sk.htm

web stránka Európskeho parlamentu

   www.foreign.gov.sk/

stránka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

   www.vlada.gov.sk/eu/

všetko o vstupe Slovenska do Európskej únie

   www.euractiv.sk

slovenský informačný server o dianí v Európskej únii

   www.uvtip.sk/slovak/uvtip/iseubla/index2.htm

informačné stredisko pre Európsku úniu s pôsobnosťou pre rezort pôdohospodárstva

   www.cpep.sk/

Centrum pre európsku politiku

   www.flaw.uniba.sk/kniznica/edc.html

stránka Európskeho dokumentačného centra pri Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

   www.eis.cuni.cz/

Európske dokumentačné centrum Univerzity Karlovej

   www.evropska-unie.cz/

stránka delegácie Európskej únie v Českej republike

   www.europeum.org/

inštutút pre európsku politiku v Českej republike

   www.integrace.cz/default_ie.asp

časopis zameraný na odborné a analytické články o európskej integrácii

   www.eurodesk.org/

európska sieť, ktorá slúži na rozšírenie informácií o programoch EÚ pre mladých ľudí

   www.geocities.com/CapitolHill/8823

 

   www.euroskop.cz/

  

 

Posledná aktualizácia: 16.09.2013
Kalendár akcií
24. 4. 2014
Informačný seminár

24. 4. 2014
Zoologický seminár

16.05.2014
Klub profesorov UPJŠ

23.5.2014
Výzvy a perspektívy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach
Telefón: 055/234 3220
Mobil: 0905 344 299
E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

 

 

 


 


 webmaster@upjs.sk

        www.eua.be      www.slsp.sk

© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 23.04.2014