UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Európske dokumentačné centrum

Kováčska 26
041 80 Košice
tel.: +421 55 234 1642
e-mail:
kniznica@upjs.sk

 

Periodická a neperiodická literatúra Európskeho spoločenstva vydávaná vydavateľstvom ES v Luxemburgu. Prezenčné výpožičné, konzultačné, rešeršné a reprografické služby zo sprístupňovaných dokumentov.

Fond EDC obsahuje monografie vydané EUR-OP od roku 1995 a časopisy. Väčšina publikácií je v anglickom jazyku. Tematické oblasti: európska integrácia, colná únia a obchodná politika, poľnohospodárstvo, zamestnanosť, sociálne otázky, právo, doprava, energetika, regionálna politika, životné prostredie, výskum, vzdelávanie a štatistika. Veľkú časť fondu tvorí legislatíva EÚ. 

Priestory

 

Otváracie hodiny  
Pondelok - Štvrtok:   9.00 - 16.00
Piatok: 9.00 - 14.00

 

  • Katalóg EDC
  • EUR-Lex poskytuje priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie. Služba umožňuje aj nahliadnuť do Úradného vestníka Európskej únie a obsahuje okrem iného aj zmluvy, právne predpisy, precedenčné právo a návrhy legislatívy. Systém poskytuje rozsiahle možnosti vyhľadávania
  • EU Boookshop

 

 

 

Posledná aktualizácia: 10.02.2016