hľadaj
Dnes je 04.03.2015, sviatok/meniny Kazimír

Zoznam odoberaných periodík usporiadaný podľa názvu

Použité skratky:

STU - Lekárska knižnica - študovňa, Trieda SNP 1
SA1 - Prírodovedecká knižnica - študovňa, Park Angelinum 9
UK2 - Prírodovedecká knižnica - Medická 6
SP2 - Právnická knižnica - študovňa, Kováčska 26
FK1 - Filozofická knižnica - študovňa, Moyzesova 9
UK - Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
BOT - Čiastková knižnica pri Botanickej záhrade, Mánesova 23
K08 - Čiastková knižnica pri Katedre anorganickej chémie, Moyzesova 11

 

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z - Ž

 

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2013                      2014
IF
2012
Acta Electrotechnica et Informatica SK Fyz Výp k 31.1.2014 došlo č. 1,2    
Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca CZ Med STU STU  
Acta Mathematica Universitatis Comenianae SK Mat SA1 SA1  
Acta Physica Slovaca SK Fyz k 31.1.2014 došlo č. 1-2 SA1 1,333
Acta Virologica SK Med STU STU 0,759
Activitas Nervosa Superior (zmena názvu od r.2008, predtým Homeostasis in Health and Disease CZ Med k 31.1.2014 došlo č. 1-3 STU  
Alergie CZ Med STU STU  
Alkoholizmus a drogové závislosti SK Med k 31.1.2014 došlo č. 1-4 STU  
American Journal of Cardiology US Med STU STU 3,209
American Journal of Obstetrics and Gynecology US Med STU STU 3,877
Anesteziologie a intenzivní medicína CZ Med STU STU  
Archives of Dermatology- nový názov Jama Dermatology US Med STU STU 4,792
Archives of General Psychiatry od r. 2013 nový názov Jama Psychiatry US Med STU STU 13,772
Archivum Mathematicum CZ Mat k 31.1.2014 došlo č.1-3 SA1  
Ateroskleróza, Metabolizmus, Klinika a Liečba SK Med STU STU  
Biologie chemie zeměpis CZ Bio Geo Chém SA1 SA1  
Bolest CZ Med STU STU  
Bratislavské lekárske listy SK Med STU STU 0,472
British Medical Journal GB Med STU STU 17,215
Bulletin advokacie CZ Právo SP2    
Bulletin slovenskej advokácie SK Právo SP2    
Bulletin slovenskej asociácie knižníc SK Kni k 31.1.2014 došlo č. 1-3 UK  
Cancer (iba verzia on line) US Med STU STU 5,201
Circulation US Med STU STU 15,202
Common Market Law Review UK Právo SP2 SP2 3,000
Computerworld CZ Výp SA1 SA1  
Computing and Informatics SK Výp k 31.1.2014 došlo č. 1-5 SA1 0,254
Critical Care Medicine US Med STU STU 6,124
Czasopismo geograficzne PL Geo objednaný, k 31.1.2014 nedošlo ani jedno číslo SA1  
Časopis lékařu českých CZ Med STU STU  
Česká a slovenská farmacie CZ Med STU STU  
Česká a slovenská gastroenterologie a výživa, nový názov Gastroenterologie a hepatologie CZ Med STU STU  
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie CZ Med STU STU  
Česká a slovenská oftalmologie CZ Med k 31.1.2014 došlo č.1-4 STU  
Česká a slovenská psychiatrie CZ Med k 31.1.2014 došlo č.1-5 STU  
Česká gynekologie CZ Med STU STU  
Česká kinantropologie CZ Šport UK2    
Česká radiologie CZ Med k 31.1.2014 došlo č.1-3 STU  
Česká revmatologie CZ Med k 31.1.2014 došlo č.1-3 STU  
Česká stomatologie.Praktické zubní lékařství CZ Med k 31.1.2014 došlo č. 1-5 STU  
Česko-slovenská dermatologie CZ Med k 31.1.2013 došlo č. 1-5 STU  
Česko-slovenská patologie a soudní lékařství CZ Med STU STU  
Česko-slovenská pediatrie CZ Med STU STU  
Československá psychologie CZ Psych STU, SA1, FK1 STU, SA1, FK1  
Československý časopis pro fyziku CZ Fyz k 31.1.2014 došlo č. 1-5 SA1  
Daňový a účtovný poradca podnikateľa SK Eko Právo SP2 SP2  
Demografie CZ Soc k 31.1.2014 došlo č. 1-3 SA1  
Derma SK Med STU STU  
Detský lekár SK Med objednaný, k 31.1.2014 nedošlo ani jedno číslo STU  
Diabetes a obezita SK Med STU STU  
Diabetologia DB Med STU STU 6,487
Diabetologie, metabolismus, endokrinol. a výživa CZ Med STU STU  
Duševné vlastníctvo SK Vých SP2 SP2  
Ekológia SK Bio k 31.1.2014 došlo č. 1 SA1, BOT  
Ekonomický časopis SK Eko SP2 SP2  
Endocrine regulations SK Med STU STU  
Enviromagazín SK Bio BOT BOT  
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie CZ Med STU STU  
European Law Review UK Soc SP2 SP2 0,368
Experimental Physiology GB Med STU, nekompletný   2,790
Farmaceutický obzor SK Med k 31.1.2014 došlo č. 1-9 STU  
Filozofia SK Fil SA1 SA1  
Finance a úvěr CZ Eko SP2 SP2  
Floristika CZ Bio BOT BOT  
Folia biologica CZ Med k 31.1.2014 došlo č. 1-5 STU  
Gastroenterológia pre prax SK Med STU STU  
Gastroenterology US Med STU STU 12,821
General Physiology and Biophysics SK Med k 31.1.2014 došlo č. 1-3 STU 0,852
Genetics and Plant Breeding CZ Bio SA1 SA1  
Geografia SK Geo k 31.1.2014 došlo č. 1-3 SA1  
Geografický časopis SK Geo k 31.1.2014 došlo č. 1-3 SA1  
Geografie CZ Geo SA1 SA1  
Geographia Cassoviensis SK Geo SA1    
Geriatria SK Med k 31.1.2014 došlo č. 1-2    
Gynekolog CZ Med STU STU  
Gynekológia pre prax SK Med STU STU  
Historická revue SK His SP2 SP2  
Historický časopis SK His SP2 SP2  
Hospodárske noviny SK Eko SP2 SP2  
Hygiena CZ Med STU STU  
Hypertension US Med STU STU 6,873
Chemické listy SK Chém STU,K08 STU,K08 0,453
Chest US Med STU STU 5,854
Chip CZ Výp UK UK  
Interná medicína SK Med k 31.1. 2014 došlo č. 1-11 STU  
IT lib SK Kni UK UK  
Journal of Allergy and Clinical Immunology US Med STU STU 12,047
Journal of Bone and Joint Surgery A US Med STU STU 3,234
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism US Med STU STU 6,430
Journal of Hand Surgery-Brit. Eur. Vol. GB Med STU STU 1,223
Journal of Medical Microbiology GB Med STU STU 2,297
Journal of Urology US Med STU STU 3,696
Jurisprudence CZ Právo SP2 SP2  
Justičná revue SK Právo SP2    
Kardiológia, nový názov Cardilogy Letters SK Med STU STU  
Kazuistiky v diabetolologii CZ Med STU STU  
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL CZ Med STU STU  
Klinická biochemie a metabolismus CZ Med STU STU  
Klinická imunológia a alergológia SK+CZ Med STU STU  
Klinická onkologie CZ Med STU STU  
Klinická urológia SK Med STU STU  
Komenský CZ Vých k 31.1.2014 došlo č. 1 SA1  
Kozmos SK Fyz SA1 SA1  
Kriminalistika CZ Právo SP2 SP2  
Kvety a záhrada SK Bio BOT BOT  
Kultúra slova SK Jazyk FK1 FK1  
Kultúrne dejiny SK Dejiny k 31.1.2014 došlo č. 1 FK1  
Kybernetika CZ Výp k 31.1.2014 došlo č. 1-5 SA1 0,619
Lancet GB Med STU STU 39,060
Laryngoscope US Med STU STU 1,979
Lekársky obzor SK Med k. 31.1.2014 došlo č. 1-11 STU  
Liečivé rastliny SK Bio BOT BOT  
Lymphology US Med k 31.1.2014 došlo č. 1-3 STU 1,190
Matematika fyzika informatika CZ Fyz Mat Výp vychádza elektronicky    
Mathematica Bohemica CZ Mat SA1 SA1  
Mezinárodní vztahy CZ Polit Právo SP2 SP2  
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia SK Med STU STU  
Mládež a spoločnosť SK Filozofia FK1 FK1  
Moderní gynekologie a porodnictví CZ Med k 31.1.2014 došlo č. 1-2 STU  
Muscle and Fitness CZ/SK Šport UK2    
Neoplasma SK Med STU STU 1,574
Neurológia SK Med k 31.1.2014 doslo č. 2-3 STU  
Neurology US Med STU STU 8,249
Obchodněprávní revue CZ Právo SP2    
Obchodní právo CZ Právo SP2 SP2  
Obrana a strategie Defence and Strategy CZ Armáda k 31.1.2014 došlo č. 1 FK1  
Obzory matematiky, fyziky a informatiky SK Fyz Mat Výp SA1 SA1  
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology US Med STU STU 1,495
Organon F SK Vých vychádza elektronicky    
Ortodoncie CZ Med k 31.1.2014 došlo č. 1-2,3 STU  
Ošetrovateľský obzor SK Med k 31.1.2014 došlo č.1-3 STU  
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia SK Med STU STU  
Otorinolaryngologie a foniatrie CZ Med STU STU  
Panstwo i prawo PL Právo SP2 SP2  
Pedagogická orientace CZ Vých SA1 SA1  
Pedagogické rozhľady SK Vých vychádza elektronicky    
Pedagogika CZ Vých k 31.1.2014 došlo č. 1-3 SA1  
Pediatria SK Med STU STU  
Physiological Research CZ Med STU STU 1,531
Pokroky matematiky fyziky astronomie CZ Astronóm Fyz Mat k 31.1.2014 došlo č. 1-3 SA1  
Práca, mzdy a odmeňovanie SK Eko SP2 SP2  
Práce a mzda CZ Právo SP2 SP2  
Pracovní lékařství CZ Med STU STU  
Prague Medical Report (predtým Sborník lék. Vychádza oneskorene) CZ Med k 31.1.2014 došlo č. 1-3 STU  
Praktická flebologie CZ Med objednaný, k 31.1.2014 nedošlo ani jedno číslo STU  
Praktický lékař CZ Med STU STU  
Právník CZ Právo SP2 SP2  
Právní radce CZ Právo SP2 SP2  
Právní rozhledy CZ Právo SP2    
Právny obzor SK Právo SP2 SP2  
Právo a rodina CZ Právo SP2 SP2  
Psychológie pro praxi CZ Psychologia FK1 FK1  
Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK Psych STU, k 31.1.2014 došlo č. 1,3, FK1 STU, SA1, FK1  
Psychologie dnes CZ Psych STU STU  
Quark SK Fyz Tech SA1 SA1  
Quintessenz CZ Med STU STU  
Receptář na každý den CZ Bio Poľ BOT BOT  
Rehabilitace a fyzikální lékařství CZ Med STU STU  
Rehabilitácia SK Med STU STU  
Remedia CZ Med k 31.1.2014 chýba č. 6 STU  
Revue medicíny v praxi SK Med STU STU  
Rheumatologia SK Med k 31.1.2014 došlo č. 2-4 STU  
Rostlinolékař CZ Bio Med BOT BOT  
Rozhledy matematicko-fyzikální CZ Fyz Mat k 31.1.2014 došlo č. 1,2 SA1  
Rozhledy v chirurgii CZ Med STU STU  
Sestra CZ Med k 31.1.2014 došlo č. 1-9, 11-12 STU  
Sestra a lekár v praxi SK Med STU STU  
Slovenská štatistika a demografia SK Soc SA1 SA1  
Slovenský lekár SK Med STU STU  
Soudní rozhledy CZ Právo SP2    
Správní právo CZ Právo SP2 SP2  
Stomatológ SK Med STU STU  
Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca CZ Med k 31.1.2014 došlo č. 1-5 STU  
Studia psychologica SK Psych k 31.1.2014 došlo č. 1,3-4 STU  
Survey of Ophthalmology US Med STU STU 2,859
Technológia vzdelávania SK Vých SA1 SA1  
Telesná výchova & šport SK Šport   UK2  
Thaiszia SK Bot SA1    
Trestněprávní revue CZ Právo SP2    
Trestní právo CZ Právo SP2 SP2  
Učitel matematiky CZ Mat SA1 SA1  
Univerzál - časopis študentov FF UPJŠ SK   FK1 FK1  
Urologické listy CZ Med STU STU  
Včelár SK Prír   BOT  
Vesmír CZ Fyz BOT, SA1 BOT, SA1  
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR SK Med STU STU  
Vnitřní lékařství CZ Med STU STU  
Vojenská história SR Vojsko k 31.1.2014 došlo č. 1-3 FK1  
Vox pediatriae CZ Med STU STU  
Vychovávateľ SK Vých k 31.1.2014 došlo č. 1-4 SA1  
Záhradkár SK Poľ BOT BOT  
Zahrádkář CZ Poľ k 31.1.2014 došlo č. 2-12 BOT  
Zahradnictví CZ Poľ BOT BOT  
Zdravotnické noviny CZ Med Nekompletný STU  
Zdravotnícke noviny SK Med chýba č. 7,11,28 STU  
Zvesti MŠ SR SK Vých STU,SA1 STU,SA1  
Živa SK Bio BOT, SA1 BOT, SA1  
Životné prostredie SK Bio k 31.1.2014 došlo č. 1,2 BOT, SA1, SP2  

 

Posledná aktualizácia: 11.03.2014
Kalendár akciíUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
+421(0)55 / 62 226 08
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

 


 


 webmaster@upjs.sk

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 03.03.2015