UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zoznam odoberaných periodík usporiadaný podľa názvu

Použité skratky:

STU - Lekárska knižnica - študovňa, Trieda SNP 1
SA1 - Prírodovedecká knižnica - študovňa, Park Angelinum 9
UK2 - Prírodovedecká knižnica - Medická 6
SP2 - Právnická knižnica - študovňa, Kováčska 26
FK1 - Filozofická knižnica - študovňa, Moyzesova 9
UK - Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
BOT - Čiastková knižnica pri Botanickej záhrade, Mánesova 23
K08 - Čiastková knižnica pri Katedre anorganickej chémie, Moyzesova 11

 

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z - Ž

 

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2015                      2016
IF
2014
Acta Electrotechnica et Informatica SK Fyz Výp k 19.2.2016 došlo č. 1-3    
Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca CZ Med STU STU  
Acta Mathematica Universitatis Comenianae SK Mat SA1 SA1  
Acta Physica Slovaca SK Fyz k 19.2.2016 došlo č.1-5 SA1 2,000
Acta Virologica SK Med STU STU 1,037
Activitas Nervosa Superior (zmena názvu od r.2008, predtým Homeostasis in Health and Disease CZ Med STU STU  
Alergie CZ Med STU STU  
Alkoholizmus a drogové závislosti SK Med STU STU  
American Journal of Cardiology US Med STU STU 3,425
American Journal of Obstetrics and Gynecology US Med STU STU 3,973
Anesteziologie a intenzivní medicína CZ Med STU STU  
Archives of Dermatology- nový názov Jama Dermatology US Med STU STU 4,306
Archives of General Psychiatry od r. 2013 nový názov Jama Psychiatry US Med STU STU 13,747
Archivum Mathematicum CZ Mat k 19.2.2016 došlo č.1,2,4,5 SA1  
Ateroskleróza, Metabolizmus, Klinika a Liečba SK Med k 19.2.2016 nedošlo ani jedno číslo STU  
Biologie chemie zeměpis CZ Bio Geo Chém SA1 SA1  
Bolest CZ Med STU STU  
Bratislavské lekárske listy SK Med STU STU 0,446
British Medical Journal GB Med STU STU 0,000
Bulletin advokacie CZ Právo SP2    
Bulletin slovenskej advokácie SK Právo SP2    
Bulletin slovenskej asociácie knižníc SK Kni UK UK  
Cancer (iba verzia on line) US Med STU STU 4,901
Circulation US Med STU STU 14,948
Common Market Law Review UK Právo SP2   2,043
Computerworld CZ Výp SA1 SA1  
Computing and Informatics SK Výp SA1 SA1 0,319
Critical Care Medicine US Med STU STU 6,147
Czasopismo geograficzne PL Geo k 19.2.2016 došlo špeciálne číslo 1-2, 2015 SA1  
Časopis lékařu českých CZ Med STU    
Česká a slovenská farmacie CZ Med STU STU  
Česká a slovenská gastroenterologie a výživa, nový názov Gastroenterologie a hepatologie CZ Med STU STU  
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie CZ Med STU STU  
Česká a slovenská oftalmologie CZ Med STU STU  
Česká a slovenská psychiatrie CZ Med STU STU  
Česká gynekologie CZ Med STU STU  
Česká radiologie CZ Med k 19.2.2016 nedošlo číslo 4 STU  
Česká revmatologie CZ Med STU STU  
Česká stomatologie.Praktické zubní lékařství CZ Med k 19.2.2016 nedošlo číslo 5-6 STU  
Česko-slovenská dermatologie CZ Med STU STU  
Česko-slovenská patologie a soudní lékařství CZ Med STU STU  
Česko-slovenská pediatrie CZ Med STU STU  
Československá psychologie CZ Psych STU, SA1, FK1 STU, SA1, FK1 0,292
Československý časopis pro fyziku CZ Fyz SA1 SA1  
Daňový a účtovný poradca podnikateľa SK Eko Právo k 19.2.2016 došlo č.4-12,2015 SP2  
Demografie CZ Soc k 19.2.2016 došlo č. 1-3,2015 SA1  
Derma SK Med STU STU  
Diabetes a obezita SK Med STU STU  
Diabetologia DB Med STU STU 6,880
Diabetologie, metabolismus, endokrinol. a výživa CZ Med STU STU  
Duševné vlastníctvo SK Vých SP2 /vo forme PDF/ SP2  
Ekonomický časopis SK Eko SP2 SP2  
Endocrine regulations SK Med STU STU  
Enviromagazín SK Bio BOT BOT  
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie CZ Med STU STU  
European Law Review UK Soc SP2   0,279
Farmaceutický obzor SK Med k 19.2.2016 došlo číslo 1-2 STU  
Filozofia SK Fil SA1 SA1  
Finance a úvěr CZ Eko SP2 SP2  
Floristika CZ Bio BOT BOT  
Folia biologica CZ Med STU STU 1,167
Gastroenterológia pre prax SK Med STU STU  
Gastroenterology US Med STU STU 13,926
General Physiology and Biophysics SK Med STU STU 0,875
Genetics and Plant Breeding CZ Bio SA1 SA1  
Geografia SK Geo k 19.2.2016 nedošlo ani jedno číslo SA1  
Geografický časopis SK Geo k 19.2.2016 došlo č. 1-3,2015 SA1  
Geografie CZ Geo SA1 SA1  
Geographia Cassoviensis SK Geo SA1    
Geriatria SK Med k 19.2.2016 nedošlo číslo 4 STU  
Gynekolog CZ Med STU STU  
Gynekológia pre prax SK Med STU STU  
Historická revue SK His SP2 SP2  
Historický časopis SK His k 19.2.2016 došlo č.2-4,2015 SP2  
Hospodárske noviny SK Eko SP2 SP2  
Hygiena CZ Med STU STU  
Hypertension US Med STU STU 7,632
Chemické listy SK Chém STU, K08 STU, K08 0,196
Chest US Med STU STU 7,132
Chip CZ Výp UK UK  
Interná medicína SK Med STU STU  
IT lib SK Kni UK UK  
Journal of Allergy and Clinical Immunology US Med STU STU 11,248
Journal of Bone and Joint Surgery A US Med STU STU 4,309
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism US Med k 19.2 chýba č.9 STU 6,310
Journal of Hand Surgery-Brit. Eur. Vol. GB Med STU STU  
Journal of Medical Microbiology GB Med STU STU 2,266
Journal of Urology US Med STU STU 3,753
Jurisprudence CZ Právo SP2 SP2  
Justičná revue SK Právo SP2    
Kardiológia, nový názov Cardilogy Letters SK Med STU STU  
Kazuistiky v diabetolologii CZ Med STU STU  
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL CZ Med k 19.2.2016 chýba č.1 STU  
Klinická biochemie a metabolismus CZ Med STU STU  
Klinická imunológia a alergológia SK+CZ Med STU STU  
Klinická onkologie CZ Med STU STU  
Klinická urológia SK Med STU STU  
Komenský CZ Vých k 19.2.2016 došlo č. 1,2 SA1  
Kozmos SK Fyz SA1 SA1  
Kriminalistika CZ Právo SP2 SP2  
Kultúra slova SK Jazyk k 19.2.2016 chýba č.2 FK1  
Kultúrne dejiny SK Dejiny FK1 FK1  
Kybernetika CZ Výp SA1 SA1 0,563
Lancet GB Med STU STU 39,207
Laryngoscope US Med STU STU 2,032
Lekársky obzor SK Med k 19.2.2016 došlo č.1,2,3 STU  
Liečivé rastliny SK Bio BOT BOT  
Lymphology US Med k 19.2.2016 chýba č. 4 STU 0,878
Matematika fyzika informatika CZ Fyz Mat Výp vychádza elektronicky    
Mathematica Bohemica CZ Mat SA1 SA1  
Mesto s dejiny SK Dejiny k 19.2.2016 došlo č.1    
Mezinárodní vztahy CZ Polit Právo SP2 SP2  
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia SK Med STU STU  
Mládež a spoločnosť SK Filozofia FK1 FK1  
Moderní gynekologie a porodnictví CZ Med STU STU  
Muscle and Fitness CZ/SK Šport k 19.2.2016 došlo č. 1,2,4-6,10-12 UK2  
Neoplasma SK Med STU STU 1,642
Neurológia SK Med STU STU  
Neurology US Med STU STU 8,303
Obchodní právo CZ Právo SP2 SP2  
Obrana a strategie Defence and Strategy CZ Armáda k 19.2.2016 došlo č. 1 FK1  
Obzory matematiky, fyziky a informatiky SK Fyz Mat Výp SA1 SA1  
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology US Med STU STU 1,265
Organon F SK Vých vychádza elektronicky    
Ortodoncie CZ Med STU STU  
Ošetrovateľský obzor SK Med k 19.2.2016 došlo č. 1,2 STU  
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia SK Med STU- e- časopis STU- e-časopis  
Otorinolaryngologie a foniatrie CZ Med STU STU  
Panstwo i prawo PL Právo SP2    
Pedagogická orientace CZ Vých k 19.2.2016 došlo č. 1-5 SA1  
Pedagogické rozhľady SK Vých vychádza elektronicky    
Pedagogika CZ Vých SA1 SA1  
Pediatria SK Med STU STU  
Physiological Research CZ Med STU STU 1,487
Pokroky matematiky fyziky astronomie CZ Astronóm Fyz Mat SA1 SA1  
Práca, mzdy a odmeňovanie SK Eko SP2 SP2  
Práce a mzda CZ Právo SP2 SP2  
Pracovní lékařství CZ Med STU STU  
Prague Medical Report (predtým Sborník lék. Vychádza oneskorene) CZ Med STU STU  
Praktický lékař CZ Med STU STU  
Právník CZ Právo SP2 SP2  
Právní radce CZ Právo SP2 SP2  
Právny obzor SK Právo SP2 SP2  
Právo a rodina CZ Právo k 19.2.2016 došlo č. 1-8,10-12 SP2  
Psychológie pro praxi CZ Psychologia k 19.2.2016 došlo č.3-4 FK1  
Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK Psych STU,SA1, FK1 - k 19.2.2016 došlo č. 3 STU, SA1, FK1  
Psychologie dnes CZ Psych STU STU  
Quark SK Fyz Tech SA1 SA1  
Quintessenz CZ Med STU STU  
Receptář na každý den CZ Bio Poľ BOT BOT  
Rehabilitace a fyzikální lékařství CZ Med STU STU  
Rehabilitácia SK Med STU STU  
Remedia CZ Med STU STU  
Revue medicíny v praxi SK Med k 19.2.2016 došlo č. 1,2,3 STU  
Rheumatologia SK Med STU STU  
Romboid SK Lit k 19.2.2016 došlo č. 3,7,8,9,10    
Rostlinolékař CZ Bio Med BOT BOT  
Rozhledy matematicko-fyzikální CZ Fyz Mat k 19.2.2016 došlo č. 1-3 SA1  
Rozhledy v chirurgii CZ Med k 19.2.2016 chýba č. 11 STU  
Sestra a lekár v praxi SK Med STU STU  
Slovenská štatistika a demografia SK Soc SA1 SA1  
Slovenský lekár SK Med STU STU  
Stomatológ SK Med STU STU  
Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca CZ Med STU STU  
Studia psychologica SK Psych STU STU  
Survey of Ophthalmology US Med STU STU 3,507
Telesná výchova a šport SK Šport k 19.2.2016 došlo č. 1,4    
Thaiszia SK Bot SA1    
Trestní právo CZ Právo SP2 SP2  
Učitel matematiky CZ Mat SA1 SA1  
Universitas Šafarikiana SK   FK1 FK1  
Univerzál - časopis študentov FF UPJŠ SK   FK1 FK1  
Urologické listy CZ Med k 19.2.2016 došlo č. 1,2,3 STU  
Včelár SK Prír BOT BOT  
Vesmír CZ Fyz BOT, SA1 BOT, SA1  
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR SK Med STU STU  
Vnitřní lékařství CZ Med STU STU  
Vojenská história SR Vojsko FK1    
Vox pediatriae CZ Med STU STU  
Vychovávateľ SK Vých k 19.2.2016 došlo č. 1,2,5,6 SA1  
Záhradkár SK Poľ BOT BOT  
Zahrádkář CZ Poľ BOT BOT  
Zahradnictví CZ Poľ BOT BOT  
Zdravotnické noviny nový názov Zdravotnictví a medicína CZ Med Nekompletný STU  
Zdravotnícke noviny SK Med chýba č. 32,33    
Živa SK Bio BOT, SA1 BOT, SA1  
Životné prostredie SK Bio k 19.2.2016 došlo č. 1-3 BOT, SA1  

 

Posledná aktualizácia: 24.05.2016