UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Turnaj v prehadzovanej dievčat

Turnaj v prehadzovanej dievčat

Na ŠZŠ Odborárska 2 v Košiciach sa konal dňa 12.5.2016 turnaj škôl v prehadzovanej dievčat v spolupráci s UTVŠ UPJŠ v Košiciach a občianskym združením “Zober loptu nie drogy“

Futbalisti UPJŠ opäť víťazne

Futbalisti UPJŠ opäť víťazne

V tomto roku futbalisti UPJŠ valcujú svojich súperov na každom podujatí, na ktorom sa zúčastnili. Tentoraz sa dňa 10. mája 2016 stali víťazom...