UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Univerzitný deň športu 2016/17

Univerzitný deň športu 2016/17

Dňa 5. októbra 2016 sa uskutočnila tradičná obľúbená celouniverzitná športová akcia Univerzitný deň športu. Táto akcia pozostáva z troch oddelených športových oblastí.