UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Oznam

Výučba športových aktivít pre študentov fakúlt UPJŠ sa začína 25.9.2017.