UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

25. - 26. september
Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností

26. - 27. september
VI. ústavné dni

27. september
Ekonomická kriminalita- juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty

11. - 13. október
Právo - obchod - ekonomika

Posledná aktualizácia: 01.08.2017