UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencie

​20. júna 2017
Elektronické schránky
Prihlasovanie - TU 

11. - 13. október
Právo - obchod - ekonomika

Posledná aktualizácia: 29.05.2017