UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Doktorandské štúdium

Akreditované odbory doktorandského štúdia nove.gif

Povinnosti doktoranda voči poisťovniam

Legislatíva nove.gif

Pokyny dekanky  

Odborové komisie 

Zoznam školiteľov

Harmonogram ak.roku  

Dizertačná skúška

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Poplatky 

Absolventi doktorandského štúdia a témy dizertačných prác

OBHAJOBY dizertačných prác 

AIS - Akademický informačný systém

AIO - správa automatickej identifikácie osôb (PIK karty)

TLAČIVÁ 

ZÁPISY NA ŠTÚDIUM V AK. ROKU: 2017/2018   nove.gif
Denná forma štúdia:                                        
1. ročník:          05.09. 2017 o 10,00 hod.                
2. ročník:          06.09. 2017 o 10,00 hod.                
3. ročník:          07.09. 2017 o 10,00 hod.                
Nadštandard:  07.09. 2017 o 10,00 hod.          

Externá forma štúdia:
1. ročník:         05.09. 2017 o 13,00 hod.
2. ročník:         06.09. 2017 o 13,00 hod.
3. ročník:         07.09. 2017 o 13,00 hod.
4. ročník:         08.09. 2017 o 13,00 hod.
5. ročník:         08.09. 2017 o 13,00 hod.
Nadštandard: 08.09. 2017 o 13,00 hod.

v posluchárni LA0P02, UPJŠ, Právnická fakulta, Kováčska 26, Košice

 

 

 

Posledná aktualizácia: 11.07.2017