UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Obhajoby dizertačných prác

Doktorand: JUDr. Adriána Palajová
Forma štúdia: externá
Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma dizertačnej práce: Zmluvné vzťahy v obchodných spoločnostiach
Dátum, čas a miesto konania: 04.07. 2017, 10,00 hod., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kováčska 26, Košice.

Doktorand: Ing. JUDr. František Lipták
Forma štúdia: denná
Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma dizertačnej práce: Lex mercatoria a rozhodovanie sporov ex aequo et bono
Dátum, čas a miesto konania: 04.07. 2017, 12,00 hod., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kováčska 26, Košice.

Doktorand: JUDr. Jaroslav Čollák
Forma štúdia: externá
Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma dizertačnej práce: Zneužitie práva v práve obchodných spoločností
Dátum, čas a miesto konania: 04.07. 2017, 13,45 hod., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kováčska 26, Košice

Posledná aktualizácia: 06.06.2017