UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prírodovedecké dni 2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Milí študenti!

V mene vedenia fakulty Vás srdečne pozývam na

P R Í R O D O V E D E C K É     D N I   2 0 1 7,

v  rámci ktorých sa uskutočnia nasledovné podujatia:

26. apríl 2017 –   SCIENCE FEST

  •  ŠVK -   Študentská vedecká konferencia,  8.00 – 13.00 h areál Park Angelinum/Jesenná
  • Zlatá promócia, 14.00 h Historická aula UPJŠ
  • ŠTRK - Študentská recesistická konferencia a Vyhlásenie výsledkov ŠVK -  17.00 h, areál Šrobárova 2,  posl. RB0A5 (M5) 
  • Science Fest večer – 19.00, nádvorie rektorátu – Šrobárova

27. apríl 2017 –  ALPINKA 2017

  • PR-PR-PRD - Prechádzky prírodovedcov prírodou, trasa Bankov-Alpinka,                              zraz zamestnancov a študentov 8.30 – 9.00 h, ŠD – Medická 6

          Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa uskutoční výlet študentov a zamestnancov našej fakulty do prírody, tradične spojený s podávaním gulášu a občerstvenia.  Zamestnanci a doktorandi, ktorí majú záujem o stravný lístok na guláš (v cene 1 EUR), sa môžu nahlásiť u odbornej pracovníčky sekretariátu príslušného ústavu v termíne do 21. 4. 2017 do 12.00 hod.. Študenti sa riadia pokynmi Študentskej rady PF UPJŠ.

V dňoch 26. 4. ( Science Fest – ŠVK, ŠTRK) a 27.4. (Alpinka) sa výučba nekoná.

Verím, že si dokážete zariadiť svoje povinnosti tak, aby ste svojou účasťou na uvedených podujatiach mohli prispieť nielen k dobrej nálade a príjemnej atmosfére, ale i k podpore akademickej tradície našej fakulty.

Želám Vám príjemné a plnohodnotné prežitie Prírodovedeckých dní  2017.

                                              

 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan fakulty           

Posledná aktualizácia: 18.04.2017