hľadaj
Dnes je 26.01.2015, sviatok/meniny Tamara

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na   Prírodovedeckej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou.
Termín: do 31. 03. 2015

viac
Deň otvorených dverí - 6. február 2015

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, prípadne i rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 06. 02. 2015  v priestoroch jednotlivých ústavov fakulty, kde budú záujemcom o štúdium poskytnuté komplexné informácie o jednotlivých študijných odboroch, s možnosťou prehliadky pracovísk a laboratórií. 

viac
Sieť školiacich pracovísk pre interdisciplinárne vzdelávanie – Školiace pracovisko pre oblasť elektrochemických a chromatografických metód

Školiace pracovisko pre oblasť elektrochemických a chromatografických metód Vás pozýva v dňoch 02 - 13. 02. 2015 na Kurzy pokročilej elektrochémie, nanotechnológií a chromatografie. Garantom školiaceho pracoviska je doc. RNDr. Renáta Oriňaková,  PhD.

viac
CELIM – bunkové zobrazovanie na medzinárodnej úrovni

V tohtoročnom vydaní Newsletteru Scope   je  uvedený rozhovor s koordinátorom významného projektu 7. RP EU prof. Pavlom Miškovským vedúcim  Katedry biofyziky a vedúcim Centra Interdisciplinárnych Biovied na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

viac
Informačné dni k Výzve 2015 Erasmus+

SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje informačné semináre k Výzve 2015 s dôrazom na Kľúčovú akciu 2 – Strategické partnerstvá.

viac
Zimná škola z abstraktnej analýzy, sekcia Teória množín a Topológia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci malého Višegrádskeho grantu spoluorganizuje budúci ročník Zimnej školy z abstraktnej analýzy, sekcia Teória množín a Topológia, ktorá sa koná od 31. januára do 7. februára 2015.

viac
Doktorand ÚINF PF UPJŠ – medzi vyhlásenými študentskými osobnosťami SR ak. r. 2013/2014

Dňa 17. decembra 2014 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Študentská osobnosť SR ak. r. 2013/2014. Medzi vyhlásenými študentskými osobnosťami  ak. r. 2013/2014 bol tentoraz aj RNDr. Ľubomír Antoni, doktorand Ústavu informatiky PF UPJŠ, v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy.

viac
Úspech doktorandov PF UPJŠ v rámci programu dvojitých diplomov „co-tutoring“

Koncom októbra 2014 úspešne obhájili svoje doktorandské práce RNDr. Jana Kubacková a RNDr. Jaroslava Joniová, študentky doktorandského štúdia v odbore Biofyzika na PF UPJŠ v programe dvojitých diplomov „co-tutoring“.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 26.01.2015