UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Denný IT tábor 2016

Denný IT tábor 2016

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Občianskym združením PRIRODOVEDEC aj tento rok organizuje počas júla denný IT tábor so zameraním na programovanie robotov a na programovanie v jazyku Python. Ak ste vo Vašom dieťati objavili nádejného programátora, prípadne si želáte, aby aj počas leta sa hravou formou niečo nové naučilo, tak neváhajte a prihláste ho.

Novovymenovaní profesori

Novovymenovaní profesori

V pondelok 16. mája 2016 vymenoval prezident SR Andrej Kiska v Prezidentskom paláci 42 nových profesorov vysokých škôl, medzi ktorými mala svoje zastúpenie aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Menovacie dekréty si z rúk prezidenta prevzali dvaja zamestnanci Prírodovedeckej fakulty.

5. ročník medzinárodnej súťaže NÁBOJ

5. ročník medzinárodnej súťaže NÁBOJ

Dňa 15.4.2016 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s občianskym združením STROM už po piatykrát zorganizovala na pôde Gymnázia Alejová 1 v Košiciach medzinárodnú matematickú súťaž Náboj

Ženy v IT svete

Ženy v IT svete

Na tlačovom brífingu organizovanom IT Valley z.p.o. Košice pri príležitosti celosvetového dňa žien v informačno-komunikačných technológiách IT Girlʼs Day, našu univerzitu ako aj Prírodovedeckú fakultu UPJŠ reprezentovala Alica Kačengová, študentka 3. roč. informatiky. 

Ohliadnutie za Prírodovedeckými dňami

Ohliadnutie za Prírodovedeckými dňami

Dňa 20. apríla 2016 sa v rámci Prírodovedeckých dní 2016 uskutočnil štvrtý ročník Science Fest, organizovaný Študentskou radou PF UPJŠ za výraznej podpory Vedenia fakulty. Jeho súčasťou bola Študentská vedecká konferencia s následným slávnostným Vyhlásením výsledkov ako aj ŠTRK – Študentská recesistická konferencia. 

Otvorenie laboratórií ÚFV PF UPJŠ – projekt PROMATECH

Otvorenie laboratórií ÚFV PF UPJŠ – projekt PROMATECH

V utorok 19. apríla 2016 sa uskutočnilo otvorenie laboratórií Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof RNDr. Pavla Sováka, CSc., predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. a dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Profesori z PF UPJŠ - členmi Učenej spoločnosti SAV

Profesori z PF UPJŠ - členmi Učenej spoločnosti SAV

Dňa 30. 3. 2016 zvolilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied  (UčS)  nových členov na základe návrhov vedeckých rád ústavov SAV. Jedným z novozvolených členov sa stal Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. z ÚFV PF UPJŠ. 

Basketbalový maratón na UPJŠ v Košiciach

Basketbalový maratón na UPJŠ v Košiciach

V piatok 1. apríla 2016 sa v priestoroch telocvične T3, T4 na Medickej ulici 6 v Košiciach uskutočnila 24 hodinovka v basketbale, ktorú organizovala Študentská rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. V poradí na dvadsiatej štvrtej 24 hodinovke sa zúčastnilo 5 tímov a prvýkrát sa táto akcia konala pod záštitou Európskeho mesta športu Košice

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2015

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2015

Dňa 30. marca 2016 sa na pôde fakulty uskutočnilo zhromaždenie Akademickej obce, na ktorom bola udelená aj Cena dekana 2015 za pedagogickú činnosť, za vedecko výskumnú činnosť a po prvýkrát za rozvoj fakulty.

Úspech mladých vedcov z PF UPJŠ na medzinárodnej konferencii

Úspech mladých vedcov z PF UPJŠ na medzinárodnej konferencii

V dňoch 14. – 18.marca 2016 sa v SÚJV Dubna uskutočnila medzinárodná konferencia mladých vedcov  “The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2016)”. Prírodovedeckú fakultu UPJŠ  reprezentovali siedmi účastníci

Súťaž mladých onkológov

Súťaž mladých onkológov

V stredu 9. marca 2016 sa na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny konala Súťaž mladých onkológov. Cieľom súťaže bolo umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia.

Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ

Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ

Dňa 4. marca 2016 sa v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutočnilo otvorenie nového, Bádateľského  laboratória. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Romana Kanovská.

Nové unikátne laboratórium

Nové unikátne laboratórium

Na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ vzniklo unikátne výskumné laboratórium zamerané na diaľkový prieskum Zeme. Laboratórium sústreďuje technologické a softvérové vybavenie obstarané v rámci projektu Univerzitný vedecký park (UVP) Technicom a vedeckých výskumných projektov riešených na ústave.