UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

10. ročník konferencie CHAOS 2017

10. ročník konferencie CHAOS 2017

V spolupráci s prof. Honkonenom z Fínska, zamestnanci Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky  prof. Michal Hnatič a Dr. Tomáš Lučivjanský navrhli organizátorom konferencie CHAOS 2017, konanej v dňoch 29. mája -  2.júna 2017 v Barcelone, vytvoriť úplne novú sekciu s názvom "Stochastic theory of turbulence and related phenomena: field-theoretic approach".

7. ročník robotickej súťaže RBA

7. ročník robotickej súťaže RBA

Jednou z mnohých aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ je i robotická súťaž RBA - Robotický battle. 5. júna 2017 sa uskutočnil už 7. ročník celoslovenskej robotickej súťaže RBA, ktorú organizuje Gymnázium Alejová 1 v Košiciach v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

17. ročník matematickej súťaže MAMUT

17. ročník matematickej súťaže MAMUT

Už po sedemnásty krát zorganizovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spolupráci so Združením STROM,  súťaž MAMUT. Súťaž je jednou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.  Jej cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Úspechy študentov ÚFV PF UPJŠ na medzinárodnom kole ČSŠVK 2017

Úspechy študentov ÚFV PF UPJŠ na medzinárodnom kole ČSŠVK 2017

Študenti Ústavu fyzikálnych vied, ktorí zvíťazili na fakultnom kole ŠVK 2017 na PF UPJŠ a boli nominovaní odbornými hodnotiacimi komisiami pre postup do medzinárodneho kola ČSŠVK 2017, ktorú v tomto roku organizovala FMFI UK v Bratislave v dňoch 18.- 19. 05. 2017, obsadili popredné miesta vo všetkých fyzikálnych sekciách.

Matematický NÁBOJ 2017

Matematický NÁBOJ 2017

Tohtoročná medzinárodná súťaž NÁBOJ päťčlenných tímov stredoškolákov, ktorej spoluorganizátorom je aj PF UPJŠ, sa uskutočnila 7.4.2017 vo vybraných mestách účastníckych krajín. V rámci Slovenska sa súťaže zúčastnilo 111 juniorských a 96 seniorských družstiev.

Úspech študentky PF UPJŠ na ŠVK PriF UK v Bratislave

Úspech študentky PF UPJŠ na ŠVK PriF UK v Bratislave

Radka Gorejová, študentka I. ročníka ŠP Fyzikálna chémia, získala ocenenie za najlepší príspevok a prednášku v chemickej sekcii ŠVK PríF UK v Bratislave. Školiteľkou úspešnej študentky je doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.

Prvá Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ

Prvá Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ

Zažívame neopakovateľnú udalosť, ktorá sa nezmazateľne zapíše do kroniky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ústrednú úlohu v tejto chvíli zohrávajú naši absolventi, ktorí sa po 50 rokoch znovu vrátili pred promočné kolégium svojej Alma Mater....

Výzva – 2% z dane

Výzva – 2% z dane

Aj v tomto roku je možné podporiť rozvojové aktivity našej fakulty poukázaním 2% z dane Občianskemu združeniu PRÍRODOVEDEC.

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2016

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2016

Dňa 29. marca 2017 sa na pôde fakulty uskutočnilo zhromaždenie Akademickej obce, na ktorom bola udelená Cena dekana 2016 za pedagogickú činnosť, za vedecko výskumnú činnosť ako aj za rozvoj fakulty.

UPJŠ sa stala členom platformy SSS21 - Slovak Smart Spa for 21th century

UPJŠ sa stala členom platformy SSS21 - Slovak Smart Spa for 21th century

Reprezentanti štyroch slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a predstavitelia Nadácie Výskum Rakoviny a Kúpeľov Bojnice predstavili dňa 7. marca 2017 na pôde Kúpeľov Bojnice memorandum o spolupráci, ktorým vytvorili otvorenú platformu Slovak Smart Spa for 21th century - SSS21.

13th  Masterclasses 2017 - celosvetový program približujúci špičkovú fyziku mladým výskumníkom

13th Masterclasses 2017 - celosvetový program približujúci špičkovú fyziku mladým výskumníkom

a 22. marca 2017 sa na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutoční  v rámci celosvetového programu Masterclasses 13th International Particle Physics Masterclasses 2017. Pod odborným vedením fyzikov študenti stredných škôl budú môcť analyzovať reálne dáta z CERN-ských experimentov a poodhaliť tak podstatu a vlastnosti štruktúry hmoty.

Vedec z PF UPJŠ sa stal členom tímu expedície Antarktída 2017

Vedec z PF UPJŠ sa stal členom tímu expedície Antarktída 2017

Vedecká trinásťčlenná expedícia, ktorej sa účastní aj prof. Martin Bačkor z Ústavu Biologických a ekologických vied PF UPJŠ, sa realizuje pod záštitou Masarykovej univerzity (MU) v Brne a partnersky sa nej spolupodieľa aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.

PF UPJŠ udelila siedmim stredným školám status Partnerská škola

PF UPJŠ udelila siedmim stredným školám status Partnerská škola

Status  partnerská škola udelila Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach tým stredným školám, ktoré  sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi a ktoré dlhodobo s fakultou spolupracujú.

Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

Na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a  po schválení vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 11.11.2016 bol prof. RNDr. Kataríne Győryovej, DrSc. udelený čestný titul „profesor emeritus“. 

Vyhodnotenie riešenia projektov VVGS PF 2015-2016

Vyhodnotenie riešenia projektov VVGS PF 2015-2016

Komisia pre Vnútorný vedecký grantový systém Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhodnotila úspešnosť projektov VVGS PF 2015-2016 mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých riešenie bolo ukončené dňa 30. 6. 2016.

Literárny fond ocenil dielo vedeckých pracovníkov z PF UPJŠ

Literárny fond ocenil dielo vedeckých pracovníkov z PF UPJŠ

Dňa 22. septembra 2016 v Zichyho paláci  v Bratislave sa konalo slávnostné odovzdávanie Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015. Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 bola udelená aj pani doc. RNDr. Renáte Oriňákovej, DrSc. z Ústavu chemických vied PF UPJŠ.

Slávnostné otvorenie priestorov časti UVP Technicom na PF UPJŠ

Slávnostné otvorenie priestorov časti UVP Technicom na PF UPJŠ

Jedným zo sprievodných podujatí slávnostného otvorenia akademického roka 2016/2017 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 19.9.2016 bol i slávnostný ceremoniál  otvorenia priestorov časti UVP Technicom na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

Cenu rektora získal aj profesor z PF UPJŠ

Cenu rektora získal aj profesor z PF UPJŠ

Súčasťou slávnostného ceremoniálu otvorenia akademického roka 2016/2017 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo aj udelenie Ceny rektora UPJŠ v Košiciach  za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach. Jednu z dvoch udelených cien získal prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

Úspech doktoranda ÚMV PF UPJŠ na konferencii Robust 2016

Úspech doktoranda ÚMV PF UPJŠ na konferencii Robust 2016

V dňoch 11.- 16. 9. 2016 sa v Jeseníkoch konala 19. letná škola JČMF Robust 2016, ktorá je  zameraná na moderné trendy v matematickej štatistike, finančnej matematike, teórii pravdepodobnosti a analýze dát. Prvé miesto v súťaži o najlepšie doktorandské vystúpenie získal študent doktorandského štúdia v odbore Aplikovaná matematika Mgr. Andrej Gajdoš.

Aj PF UPJŠ sa prezentovala na Vedeckom veľtrhu 2016 v Bratislave

Aj PF UPJŠ sa prezentovala na Vedeckom veľtrhu 2016 v Bratislave

Dňa 14.9.2016 sa v priestoroch námestia Eurovea v Bratislave konalo zábavné interaktívne podujatie Vedecký veľtrh určené žiakom a študentom základných a stredných škôl ako aj širokej verejnosti. Za PF UPJŠ sa veľtrhu aktívne zúčastnili  RNDr. Róbert Tarasenko PhD. (Ústav Fyzikálnych vied), Mgr. Jozef Bašista (Ústav Fyzikálnych vied), Mgr. Ondrej Petruš (Ústav Chemických vied), Mgr. Jácint Ujlaky (Oddelenie vonkajších vzťahov PF UPJŠ).