hľadaj
Dnes je 20.10.2014, sviatok/meniny Vendelín

Aktuality

Doplňujúce voľby

zástupcov študenstkej časti PF UPJŠ do Akademického senátu PF UPJŠ v Košiciach a Akademického senátu UPJŠ v Košiciach sa konajú 22. októbra 2014 v čase od 9:00 h do 12:00 h

viac
Cena za najlepší posterový príspevok

V dňoch 8. až 10. októbra 2014 sa v Royal Botanic Gardens, Kew, Jodrell Laboratory konala medzinárodná konferencia Spoločnosti pre biológiu nízkych teplôt pri príležitosti 50. výročia jej založenia, ktorej sa zúčastnili odborníci z celého sveta. Na tomto významnom podujatí bola udelená cena za najlepší posterový príspevok RNDr. Kataríne Bruňákovej, PhD., Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

viac
Prémie Literárneho fondu

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR  udelil doc. Mgr. Vasiľovi Andruchovi, CSc. (Ústav chemických vied) Prémiu za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy, ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za obdobie rokov 2011-2013. Za najlepšie práce ŠVK v ak. r. 2013/2014 boli ocenení aj študenti PF UPJŠ v Košiciach.

viac
Doktorandi majú možnosť prezentovať sa

V dňoch 9. a 10. septembra 2014 sa v Košiciach uskutočnil 9. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu (1927-2005), ktorý sa radí medzi popredných veterinárnych fyziológov.

viac
Prednášky odborníkov v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky

V ak. r. 2014/2015 pokračujeme v prednáškach odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky z VŠ alebo z praxe. Októbrová prednáška sa uskutoční 17. 10. 2014 v čase od 10.30 h do 12.00 h. Prednáška bude na tému Čo sa mi stane ak budem informatikom?

viac
Európsky týždeň programovania

V týždni od 11. do 17. októbra 2014 sa uskutoční Európsky týždeň programovania, ktorého cieľom je zviditeľniť programovanie a priblížiť ho laickej verejnosti so zámerom umožniť jej naučiť sa v tejto oblasti niečo nové a zaujímavé. Do tejto aktivity sa zapojili aj zamestnanci Ústavu informatiky.

viac
10 rokov činnosti Centra celoživotného vzdelávania PF UPJŠ

Dňa 30. 09. 2014 sa na pôde univerzity uskutočnil seminár k 10. výročiu vzniku CCV PF UPJŠ, na ktorom boli účastníci a pozvaní hostia oboznámení s históriou jeho vzniku, vzdelávacími aktivitami, ...

viac
Noc výskumníkov 2014 – festival vedy

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR organizovali už 8. ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku s názvom Noc výskumíkov, ktorý sa konal paralelne v 33 štátoch Európy.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 16.10.2014