hľadaj
Dnes je 29.12.2014, sviatok/meniny Milada

Aktuality

Príhovor dekana

Vážené  kolegyne a kolegovia, milí študenti, vážení partneri,
blíži sa obdobie vianočných sviatkov a príchodu nového roka, ktoré nám umožňuje trochu zabudnúť na pracovné povinnosti, spomaliť častokrát hektické tempo a viac sa venovať rodine a blízkym, ale aj poohliadnuť sa za uplynulým rokom.

viac
Doktorand ÚINF PF UPJŠ – medzi vyhlásenými študentskými osobnosťami SR ak. r. 2013/2014

Dňa 17. decembra 2014 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Študentská osobnosť SR ak. r. 2013/2014. Medzi vyhlásenými študentskými osobnosťami  ak. r. 2013/2014 bol tentoraz aj RNDr. Ľubomír Antoni, doktorand Ústavu informatiky PF UPJŠ, v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy.

viac
Slávnostné stretnutie AO PF UPJŠ – 15. január 2015

Dekan a vedenie fakulty srdečne pozývajú zamestnancov fakulty na slávnostné stretnutie Akademickej obce PF UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Nového roku 2015 dňa 15. januára 2015 o 19.00 h Štátnom divadle J. Borodáča  v Košiciach.

viac
Zimná škola z abstraktnej analýzy, sekcia Teória množín a Topológia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci malého Višegrádskeho grantu spoluorganizuje budúci ročník Zimnej školy z abstraktnej analýzy, sekcia Teória množín a Topológia, ktorá sa koná od 31. januára do 7. februára 2015.

viac
Úspech doktorandov PF UPJŠ v rámci programu dvojitých diplomov „co-tutoring“

Koncom októbra 2014 úspešne obhájili svoje doktorandské práce RNDr. Jana Kubacková a RNDr. Jaroslava Joniová, študentky doktorandského štúdia v odbore Biofyzika na PF UPJŠ v programe dvojitých diplomov „co-tutoring“.

viac
Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Dňa študentstva

Dňa 27. 11. 2014 o 14.00 h sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo prijatie študentov dekanom PF UPJŠ, ktorí v ak. r. 2013/2014 dosahovali vynikajúce študijné výsledky, úspešne reprezentovali fakultu v oblasti vedy a športu, alebo aktívne prispeli k rozvoju fakulty.

viac
PF UPJŠ sa opäť umiestnila v špičke slovenských prírodovedeckých fakúlt

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2013.

viac
50. výročie založenia Katedry jadrovej fyziky PF UPJŠ

História Katedry jadrovej fyziky sa začala písať v roku 1964. Katedra vznikla na základoch Rádioizotopového strediska (doc. J. Dubinský, Ing. M. Karabová a Ing. J. Karaba) dislokovaného z Vysokej školy technickej na novovzniknutú Prírodovedeckú fakultu Univerzity P. J. Šafárika.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 19.12.2014