UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Vyhodnotenie riešenia projektov VVGS PF 2015-2016

Vyhodnotenie riešenia projektov VVGS PF 2015-2016

Komisia pre Vnútorný vedecký grantový systém Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhodnotila úspešnosť projektov VVGS PF 2015-2016 mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých riešenie bolo ukončené dňa 30. 6. 2016.

Literárny fond ocenil dielo vedeckých pracovníkov z PF UPJŠ

Literárny fond ocenil dielo vedeckých pracovníkov z PF UPJŠ

Dňa 22. septembra 2016 v Zichyho paláci  v Bratislave sa konalo slávnostné odovzdávanie Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015. Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 bola udelená aj pani doc. RNDr. Renáte Oriňákovej, DrSc. z Ústavu chemických vied PF UPJŠ.

Slávnostné otvorenie priestorov časti UVP Technicom na PF UPJŠ

Slávnostné otvorenie priestorov časti UVP Technicom na PF UPJŠ

Jedným zo sprievodných podujatí slávnostného otvorenia akademického roka 2016/2017 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 19.9.2016 bol i slávnostný ceremoniál  otvorenia priestorov časti UVP Technicom na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

Cenu rektora získal aj profesor z PF UPJŠ

Cenu rektora získal aj profesor z PF UPJŠ

Súčasťou slávnostného ceremoniálu otvorenia akademického roka 2016/2017 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo aj udelenie Ceny rektora UPJŠ v Košiciach  za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach. Jednu z dvoch udelených cien získal prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

OSS víkend venovaný otvorenému softvéru

OSS víkend venovaný otvorenému softvéru

Počas víkendových dní 22. - 23. októbra 2016 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9 uskutoční OSS víkend - popularizačné prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam, otvoreným štandardom a otvorenému vzdelávaniu. Podujatie je určené vývojárom, študentom, doktorandom ale i učiteľom a IT profesionálom.

Úspech doktoranda ÚMV PF UPJŠ na konferencii Robust 2016

Úspech doktoranda ÚMV PF UPJŠ na konferencii Robust 2016

V dňoch 11.- 16. 9. 2016 sa v Jeseníkoch konala 19. letná škola JČMF Robust 2016, ktorá je  zameraná na moderné trendy v matematickej štatistike, finančnej matematike, teórii pravdepodobnosti a analýze dát. Prvé miesto v súťaži o najlepšie doktorandské vystúpenie získal študent doktorandského štúdia v odbore Aplikovaná matematika Mgr. Andrej Gajdoš.

Aj PF UPJŠ sa prezentovala na Vedeckom veľtrhu 2016 v Bratislave

Aj PF UPJŠ sa prezentovala na Vedeckom veľtrhu 2016 v Bratislave

Dňa 14.9.2016 sa v priestoroch námestia Eurovea v Bratislave konalo zábavné interaktívne podujatie Vedecký veľtrh určené žiakom a študentom základných a stredných škôl ako aj širokej verejnosti. Za PF UPJŠ sa veľtrhu aktívne zúčastnili  RNDr. Róbert Tarasenko PhD. (Ústav Fyzikálnych vied), Mgr. Jozef Bašista (Ústav Fyzikálnych vied), Mgr. Ondrej Petruš (Ústav Chemických vied), Mgr. Jácint Ujlaky (Oddelenie vonkajších vzťahov PF UPJŠ).  

Univerzita bez hraníc

Univerzita bez hraníc

V dňoch 11. - 15. júla 2016 sa uskutočnil 6. ročník projektu Univerzita bez hraníc. Žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl bol ponúknutý zaujímavý program, počas ktorého navštívili jednotlivé fakulty a univerzitné pracoviská a získali tak nové poznatky a vedomosti.

Uvedenie do Galérie osobností PF UPJŠ

Uvedenie do Galérie osobností PF UPJŠ

Dňa 8. júna 2016 sa na pôde fakulty konala 16. Prírodovedecká čajovňa, v rámci ktorej sa uskutočnilo slávnostné uvedenie ďalších výrazných osobností fakulty do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Novovymenovaní profesori

Novovymenovaní profesori

V pondelok 16. mája 2016 vymenoval prezident SR Andrej Kiska v Prezidentskom paláci 42 nových profesorov vysokých škôl, medzi ktorými mala svoje zastúpenie aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Menovacie dekréty si z rúk prezidenta prevzali dvaja zamestnanci Prírodovedeckej fakulty.

5. ročník medzinárodnej súťaže NÁBOJ

5. ročník medzinárodnej súťaže NÁBOJ

Dňa 15.4.2016 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s občianskym združením STROM už po piatykrát zorganizovala na pôde Gymnázia Alejová 1 v Košiciach medzinárodnú matematickú súťaž Náboj

Ženy v IT svete

Ženy v IT svete

Na tlačovom brífingu organizovanom IT Valley z.p.o. Košice pri príležitosti celosvetového dňa žien v informačno-komunikačných technológiách IT Girlʼs Day, našu univerzitu ako aj Prírodovedeckú fakultu UPJŠ reprezentovala Alica Kačengová, študentka 3. roč. informatiky. 

Ohliadnutie za Prírodovedeckými dňami

Ohliadnutie za Prírodovedeckými dňami

Dňa 20. apríla 2016 sa v rámci Prírodovedeckých dní 2016 uskutočnil štvrtý ročník Science Fest, organizovaný Študentskou radou PF UPJŠ za výraznej podpory Vedenia fakulty. Jeho súčasťou bola Študentská vedecká konferencia s následným slávnostným Vyhlásením výsledkov ako aj ŠTRK – Študentská recesistická konferencia. 

Otvorenie laboratórií ÚFV PF UPJŠ – projekt PROMATECH

Otvorenie laboratórií ÚFV PF UPJŠ – projekt PROMATECH

V utorok 19. apríla 2016 sa uskutočnilo otvorenie laboratórií Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof RNDr. Pavla Sováka, CSc., predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. a dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Profesori z PF UPJŠ - členmi Učenej spoločnosti SAV

Profesori z PF UPJŠ - členmi Učenej spoločnosti SAV

Dňa 30. 3. 2016 zvolilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied  (UčS)  nových členov na základe návrhov vedeckých rád ústavov SAV. Jedným z novozvolených členov sa stal Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. z ÚFV PF UPJŠ. 

Úspech mladých vedcov z PF UPJŠ na medzinárodnej konferencii

Úspech mladých vedcov z PF UPJŠ na medzinárodnej konferencii

V dňoch 14. – 18.marca 2016 sa v SÚJV Dubna uskutočnila medzinárodná konferencia mladých vedcov  “The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2016)”. Prírodovedeckú fakultu UPJŠ  reprezentovali siedmi účastníci

Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ

Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ

Dňa 4. marca 2016 sa v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutočnilo otvorenie nového, Bádateľského  laboratória. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Romana Kanovská.