UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Študentská anketa: Hodnotenie výučby na PF UPJŠ za ZS AR 2015/2016

Študentská anketa: Hodnotenie výučby na PF UPJŠ za ZS AR 2015/2016

Milé študentky a študenti!!!

Zapojte sa do anonymnej študentskej ankety, v ktorej sa  môžete, v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách §70 ods. 1 písm. h, vyjadriť ku kvalite výučby a k učiteľom. V ankete máte možnosť  zaujať postoj k svojmu štúdiu, poukázať na klady ale aj upozorniť na nedostatky, s ktorými sa pri štúdiu stretávate. Vaše názory budú podnetom pre ďalšie zlepšovanie úrovne výučby na PF UPJŠ a aktualizáciu študijných programov...

24. ročník Turnaja mladých fyzikov

24. ročník Turnaja mladých fyzikov

Dňa 8. februára 2016 sa na pôde fakulty uskutoční 24. ročník Turnaja mladých fyzikov. Podujatie organizuje Odborná komisia Turnaja mladých fyzikov v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach a Centrom voľného času – Regionálnym centrom mládeže, Strojárenská 3 v Košiciach.

Nové unikátne laboratórium

Nové unikátne laboratórium

Na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ vzniklo unikátne výskumné laboratórium zamerané na diaľkový prieskum Zeme. Laboratórium sústreďuje technologické a softvérové vybavenie obstarané v rámci projektu Univerzitný vedecký park (UVP) Technicom a vedeckých výskumných projektov riešených na ústave.

Zomrel emeritný profesor PF UPJŠ Pavol Vojtaník

Zomrel emeritný profesor PF UPJŠ Pavol Vojtaník

Vo veku nedožitých 74 rokov, zomrel emeritný profesor Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach Pavol Vojtaník, ktorý od roku 1965 pôsobil na Katedre fyziky kondenzovaných látok Ústavu fyzikálnych vied.
Česť jeho pamiatke!