hľadaj
Dnes je 30.03.2015, sviatok/meniny Vieroslava

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na   Prírodovedeckej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou.
Termín: do 31. 03. 2015

viac
Záujemcom o štúdium na PF UPJŠ stačí podať iba elektronickú prihlášku

Elektronickú prihlášku na štúdium, bez povinnej papierovej, prijíma na nový ak. rok na Slovensku iba Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.  Týkať sa to však bude len uchádzačov, ktorí poskytnú známky zo strednej školy cez elektronickú žiacku knižku...

viac
Rektorské voľno

pre študentov UPJŠ pri príležitosti veľkonočných sviatkov

viac
Študentská vedecká konferencia 2015

Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 22. apríla 2015 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2.

viac
Doplňujúce voľby do Akademického senátu PF UPJŠ - Zoznam navrhovaných kandidátov

zástupcov zamestnaneckej časti PF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2015 - 2019 sú vyhlásené na 1. apríla 2015 Aktualizované

viac
11th International Particle Physics Masterclasses

V rámci medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“ sa dňa 24. marca 2015 na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutoční už 11. ročník International Particle Physics Masterclasses 2015. Podujatie bude realizované ako príspevok UPJŠ v Košiciach k Medzinárodnému roku svetla

viac
Medzinárodná matematická súťaž pre žiakov stredných škôl „Náboj“

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Združením STROM a univerzitami v Bratislave, Prahe, Opave, Budapešti, Krakowe, Linzi a Passau usporiadala v piatok 13. marca 2015 v poradí 11. ročník medzinárodnej matematickej súťaže pre stredné školy pod názvom Náboj.  

viac
Cena dekana PF UPJŠ

Dňa 11. marca 2015 sa na pôde fakulty uskutočnilo stretnutie Akademickej obce PF UPJŠ. Každoročne je na tomto stretnutí udeľovaná Cena dekana za pedagogickú činnosť učiteľov, Cena dekana za vedeckú a výskumnú činnosť učiteľov a vedeckých zamestnancov a Cena dekana za vedeckú a výskumnú činnosť doktorandov. Uvedená cena je taktiež spojená s finančným ohodnotením.

viac

   logoNSZ.jpg       Informačný portál AiS2                       Centrum pre inovatívne vzdelávanie                  

Posledná aktualizácia: 29.03.2015