UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Sekretariát dekana a tajomníčky

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice

Telefónne číslo: 055 / 234 2181, 622 7665

Fax: 055 / 6222124

 

PhDr. Svetlana Libová

vedúca sekretariátu

e-mail: svetlana.libova@upjs.sk

Jana Ráczová

sekretárka

e-mail: pfsekret@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 22.10.2015