UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

Posledná aktualizácia: 26.05.2015