UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Erasmus+ mobilita študenti - štúdium


Prezentácia - štúdium - inštruktážny seminár 29.3.2017
Prezentácia - Erasmus - informačný seminár pre záujemcov 9.11.2016

Dokumenty

- Learning agreement for studies
- Guidelines Learning Agreement for Studies
- Bankové údaje

Posledná aktualizácia: 04.08.2017