UPJŠUPJŠ
AIS2

Doktorandské štúdium

Lekárska fakulta UPJŠ

Názov študijného programu

Číslo a názov
študijného odboru

Garant (spolugaranti) Časové
obmedzenie

anatómia, histológia a embryológia

7.1.2. anatómia, histológia a embryológia
Dennáexterná forma

prof. MUDr. Darina Kluchová, CSc.
prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.

BČO
chirurgia
7.1.7. chirurgia
Dennáexterná forma
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
BČO
lekárska farmakológia
7.3.2. farmakológia
Dennáexterná forma
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
BČO

gynekológia a pôrodníctvo

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo
Dennáexterná forma

prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
doc. MUDr. Peter Urdzik, PhD.
doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.
BČO
klinická biochémia
7.1.25. klinická biochémia
Dennáexterná forma
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
doc. MVDr. Ladislav Vaško, CSc.
doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.
BČO
normálna a patologická fyziológia
7.1.3 normálna a patologická fyziológia
Dennáexterná forma
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc.
prof. MUDr. Štefan Kujaník, CSc.
BČO
pediatria
7.1.10. pediatria
Dennáexterná forma
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
BČO

vnútorné choroby

7.1.4. vnútorné choroby
Dennáexterná forma
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
BČO
verejné zdravotníctvo 7.4.2. verejné zdravotníctvo
Denná a externá forma
 
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
doc. MUDr. Viola Vargová, PhD.
BČO
zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo
Dennáexterná forma
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc.
BČO
neurológia neurológia
Dennáexterná forma
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
doc. MUDr. Jarmila Szilásiová, PhD.
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
DF do 31.8.2017
EF do
31.8.2018
BČO - bez časového obmedzenia

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Názov študijného programu

Číslo a názov
študijného odboru

Garant (spolugaranti) Časové
obmedzenie

analytická chémia

4.1.17. analytická chémia
Dennáexterná forma

prof. Dr. Yaroslav Bazel, DrSc.
doc. RNDr. Vasil Andruch, CSc.
doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.
DF do 31.8.2014
EF BČO
anorganická chémia

4.1.15. anorganická chémia
Dennáexterná forma

prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
BČO

aplikovaná matematika

9.1.9. aplikovaná matematika
Dennáexterná forma

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc.
doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
BČO
biofyzika

4.1.12. biofyzika
Dennáexterná forma

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
BČO
biochémia

4.1.22. biochémia
Dennáexterná forma

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
BČO
diskrétna matematika

9.1.6. diskrétna matematika
Dennáexterná forma

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.
prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
BČO
fyzika kondenzovaných látok
4.1.3. fyzika kondenzovaných látok a akustika
Dennáexterná forma
prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
BČO
fyziológia živočíchov

4.2.10. fyziológia živočíchov
Dennáexterná forma

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. 
doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.
doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc.
BČO

fyziológia
rastlín

4.2.9. fyziológia rastlín
Dennáexterná forma

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.
BČO
genetika

4.2.4. genetika
Dennáexterná forma

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
doc. RNDr. Peter Solár, PhD.
BČO
informatika

9.2.1. informatika
Dennáexterná forma

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, CSc.
doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
BČO
jadrová a subjadrová fyzika
4.1.5. jadrová a subjadrová fyzika
Dennáexterná forma
prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
BČO
organická chémia
4.1.16. organická chémia
Dennáexterná forma
prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
BČO
progresívne materiály 4.1.3. fyzika kondenzovaných látok a akustika
Dennáexterná forma
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.
doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
DF do 31.8.2017
EF do
31.8.2018
teória vyučovania matematiky
9.1.8. teória vyučovania matematiky
Dennáexterná forma
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.
DF do 31.8.2014
EF BČO
teória vyučovania fyziky teória vyučovania fyziky
Denná a externá forma
prof. RNDr. Peter Kollár, PhD.
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
DF do 31.8.2016
EF do
31.8.2017
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4.3.4. všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Dennáexterná forma
prof. RNDr. Igor Hudec, CSc. 
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
DF do 31.8.2015
EF do 31.8.2016
všeobecná fyzika a matematická fyzika
4.1.2. všeobecná fyzika a matematická fyzika
Dennáexterná forma
prof. RNDr. A. Bobák, DrSc.
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
BČO
molekulárna cytológia 4.2.2. molekulárna cytológia
Dennáexterná forma
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
doc. MUDr. Marek Dudáš, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.
DF do
31.8.2014
EF do 31.8.2015
BČO - bez časového obmedzenia
 

Právnická fakulta UPJŠ

Názov študijného programu

Číslo a názov
študijného odboru

Garant (spolugaranti) Časové
obmedzenie
občianske právo
3.4.11. občianske právo
Dennáexterná forma
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc.
doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
DF BČO
EF do 31.8.2015
obchodné a finančné právo
3.4.10. obchodné a finančné právo
Dennáexterná forma
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
doc. JUDr. Ján Husár, CSc.
DF BČO
EF do 31.8.2015
teória a dejiny štátu a práva
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Denná a externá forma
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
DF BČO
EF do 31.8.2015
trestné právo 3.4.7. trestné právo
Denná a externá forma
doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.
doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
DF BČO
EF do 31.8.2015
BČO - bez časového obmedzenia
 

Fakulta verejnej správy 

Názov študijného programu

Číslo a názov
študijného odboru

Garant (spolugaranti) Časové
obmedzenie
verejná správa
3.1.7. verejná politika a verejná správa
Denná a externá forma
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. DF do
31.8.2015
EF do
31.8.2017

 

Filozofická fakulta UPJŠ

Názov študijného programu

Číslo a názov
študijného odboru

Garant (spolugaranti) Časové
obmedzenie

dejiny filozofie

2.1.3. dejiny filozofie
Dennáexterná forma

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
doc. PhDr. Ľubov Vladyková, CSc.

BČO

slovenské dejiny

2.1.9. slovenské dejiny
Dennáexterná forma

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.
BČO

literárna veda

2.1.36. literárna veda
Dennáexterná forma

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Dr. Phil. Michael Berger, Dr.sc.
BČO
sociálna psychológia a psychológia práce
3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce
Dennáexterná forma
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc.
doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
BČO
britské a americké štúdiá 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúra
Dennáexterná forma
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
prof. G. A. Kleparskí, PhD.
prof. Miroslava Fabian, DrSc.
BČO
teória politiky 3.1.8. teória politiky
Dennáexterná forma
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.
BČO
integratívna sociálna práca sociálna práca
Dennáexterná forma
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
doc. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
DF do
31.8.2014 EF do
31.8.2016

BČO - bez časového obmedzenia

 

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie
Administrátorom subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 03.03.2015