UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Doktorandské štúdium

Lekárska fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Anatómia, histológia a embryológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Anatómia, histológia a embryológia

prof. MUDr. D. Kluchová, PhD.
doc. MUDr. A. Boleková, PhD.
doc. MVDr. J. Veselá, CSc.

31.8.2019

Epidemiológia
denná forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Epidemiológia

Dr.h.c. prof. MUDr. L. Siegfried, CSc.
prof. MVDr. L. Čisláková, CSc.
doc. MVDr. M. Halánová, PhD.,mim. prof.

31.8.2020

Epidemiológia
externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Epidemiológia

Dr.h.c. prof. MUDr. L. Siegfried, CSc.
prof. MVDr. L. Čisláková, CSc.
doc. MVDr. M. Halánová, PhD.

31.8.2021

Gynekológia a pôrodníctvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Gynekológia a pôrodníctvo

prof. MUDr. A. Ostró, CSc.
doc. MUDr. PhD. P. Urdzík, MPH
doc. MUDr. S. Toporcerová, PhD.

BČO

Chirurgia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Chirurgia

prof. MUDr. J. Radoňak, CSc., MPH
prof. MUDr. M. Kitka, CSc.
prof. MUDr. M. Frankovičová, PhD.

BČO

Klinická biochémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Klinická biochémia

prof. Ing. M. Mareková, CSc.
doc. RNDr. M. Stupák, CSc.
doc. RNDr. V. Tomečková, PhD.

BČO

Lekárska farmakológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Farmakológia

prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc.
prof. MVDr. J. Mojžiš, DrSc.
prof. MVDr. F. Ništiar, CSc.

31.8.2019

Neurológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Neurológia

prof. MUDr. Z. Gdovinová, CSc.
doc. MUDr. J. Szilasiová, PhD.
doc. MUDr. Ž. Macejová, PhD., MPH, mim. prof.

BČO

Normálna a patologická fyziológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Normálna a patologická fyziológia

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.

BČO

Vnútorné choroby
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Vnútorné choroby

prof. MUDr. I. Tkáč, PhD.
prof. MUDr. R. Tkáčová, DrSc.
prof. MUDr. P. Mitro, PhD.

BČO

Verejné zdravotníctvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
Verejné zdravotníctvo prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Viola Vargová, PhD.
BČO
Zubné lekárstvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
Zubné lekárstvo Dr.h.c. prof. MUDr. A. Jenča, CSc., MPH
doc. Tetyana Pyndus, CSc.
doc. MUDr. Roman Šmucler, PhD.
31.8.2018

BČO - bez časového obmedzenia

Prírodovedecká fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Teória vyučovania  fyziky
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Teória vyučovania fyziky

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD

BČO

Teória vyučovania matematiky
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Teória vyučovania matematiky

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

BČO

Astrofyzika
denná forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Astrofyzika

prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
doc. RNDr. Rudolf  Gális, PhD.

31.8.2020

Astrofyzika
externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Astrofyzika

prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
doc. RNDr. Rudolf  Gális, PhD.

31.8.2021

Biofyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Biofyzika

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

BČO

Fyzika kondenzovaných látok
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
prof. Dr.h.c. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.

31.8.2019

Progresívne materiály 
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

BČO

Jadrová a subjadrová fyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Jadrová a subjadrová fyzika

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.

31.8.2020

Teoretická fyzika
denná  forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Všeobecná fyzika a matematická fyzika

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

31.8.2020

Teoretická fyzika
externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Všeobecná fyzika a matematická fyzika

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

31.8.2021

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

prof. RNDr. Igor Hudec, CSc.
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

31.8.2018

Analytická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Analytická chémia

prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.
doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.

BČO

Anorganická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Anorganická chémia

prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

BČO

Biochémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Biochémia

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

BČO

Fyzikálna chémia
denná  forma
výučba v slovenskom jazyku

Fyzikálna chémia

prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.
doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

31.8.2020

Fyzikálna chémia
externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Fyzikálna chémia

prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.
doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

31.8.2021

Organická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Organická chémia

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

BČO

Fyziológia rastlín
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Fyziológia rastlín

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

31.8.2017

Fyziológia živočíchov
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Fyziológia živočíchov

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.
doc. MVDr. Mária Miklošová, PhD.

BČO

Genetika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Genetika

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

BČO

Molekulárna cytológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Molekulárna cytológia

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.

BČO

Informatika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Informatika

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

BČO

Aplikovaná matematika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Aplikovaná matematika

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

BČO

Diskrétna matematika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Diskrétna matematika

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

31.8.2018

BČO - bez časového obmedzenia

Právnická fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Občianske právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Občianske právo

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc.
doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

31.8.2020

Obchodné a finančné právo
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Obchodné a finančné právo

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.

BČO

Obchodné a finančné právo
externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Obchodné a finančné právo

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.

31.8.2020

Teória a dejiny štátu a práva
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Teória a dejiny štátu a práva

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

BČO

Teória a dejiny štátu a práva
externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Teória a dejiny štátu a práva

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

31.8.2020

BČO - bez časového obmedzenia

Fakulta verejnej správy

Študijný program

Študijný odbor

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Verejná správa
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Verejná politika a verejná správa

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

31.8.2019

Verejná správa
externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Verejná politika a verejná správa

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

31.8.2020

BČO - bez časového obmedzenia

Filozofická fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Dejiny filozofie
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Dejiny filozofie

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
doc. PhDr. Pavol Tholt, CSc.

31.8.2020

Literárna veda
denná forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Literárna veda

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.

BČO

Literárna veda
externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Literárna veda

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.

31.8.2020

Britské a americké štúdiá
denná forma
výučba v anglickom jazyku

Neslovanské jazyky a literatúry

prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
doc. PaedDr. Lívia Körtvellyessy, PhD.
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

BČO

Britské a americké štúdiá
externá forma
výučba v anglickom jazyku

Neslovanské jazyky a literatúry

prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.
doc. PaedDr. Lívia Körtvellyessy, PhD.
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

31.8.2020

Slovenské dejiny
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Slovenské dejiny

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

30.8.2020

Slovenské dejiny
externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Slovenské dejiny

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

BČO

Politológia
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Politológia

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

31.8.2019

Politológia
externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Politológia

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

31.8.2020

Sociálna práca
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Integratívna sociálna práca

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD.

BČO

Sociálna práca
externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Integratívna sociálna práca

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD.

31.8.2020

Sociálna psychológia a psychológia práce
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Sociálna psychológia a psychológia práce

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.

31.8.2020

BČO - bez časového obmedzenia

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie
Administrátorom subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 15.07.2016