UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

UNIVERZITA  PAVLA  JOZEFA  ŠAFÁRIKA  V  KOŠICIACH

Šrobárova 2, 041 80 Košice,
http://www.upjs.sk
   
 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie
na fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ
pre akademický rok 2017/2018 nové!
Posledná aktualizácia: 29.12.2016