UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

I. FOLKLOROVICA

Dňa 27. septembra 2012 vo večerných hodinách sa v priestoroch telocvične na Šrobárovej ul. uskutočnila I. FOLKLOROVICA. Podujatie otvorila umelecká vedúca FS Hornád Mgr. Marianna Svoreňova, úvodné slovo odovzdala prorektorovi pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. Tancovanie slovenských ľudových tancov, škola spevu, hra na ľudové hudobné nástroje, ako aj ukážky programovej produkcie súboru a ukážky prípravy na vystúpenie tvorili program zaujímavého stretnutia folkloristov.
V dopoludňajších hodinách patril priestor telocvične v areáli rektorátu detskému folklórnemu súboru Hanička. Detský tanečný domček (detské hry a tance) podchytil talent našich najmenších.

 


Posledná aktualizácia: 07.02.2016