UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera

 

Návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera na Rektoráte UPJŠ dňa 11. 3. 2004

Zľava: predseda AS UPJŠ PhDr. I. Šulc, CSc.,
prezident SR R. Schuster,
rektor UPJŠ prof. JUDr. V. Babčák, CSc.

Diskusný príspevok dekana LF UPJŠ
doc. MUDr. A. Jenču, CSc.

   

Priateľské posedenie prezidenta SR
s rektorom UPJŠ v zasadačke rektorátu UPJŠ

Prezident SR Rudolf Schuster

   
Posledná aktualizácia: 12.05.2011