UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné otvorenie intranetovej siete

Dňa 15. novembra 2004 rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. slávnostne otvoril prevádzku intranetovej siete v C bloku Študentského domova UPJŠ na Medickej ul. č. 4 v Košiciach. Slávnostné otvorenie prevádzky intranetovej siete sa uskutočnilo v rámci jesennej časti prebiehajúcich Akademických dní UPJŠ v Košiciach. Medzi prítomnými boli členovia vedenia UPJŠ, dekani fakúlt UPJŠ, predseda AS UPJŠ, riaditeľ ŠDaJ UPJŠ, riaditeľ CIaKT UPJŠ a ďalší hostia univerzity.

 

Rektor prof. JUDr. V. Babčák, CSc. slávnostne prestrihuje pásku
pri otvorení prevádzky intranetovej siete v ŠD UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 12.05.2011