UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ prijal poľského prorektora


Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. prijal dňa 5. októbra 2004 na rektoráte UPJŠ zahraničného hosťa, dr hab. Stanislawa Sagana, prof.,  prorektora pre zahraničné vzťahy Univerzity v Rzeszowe.

Zľava: JUDr. Vladimír Vrana, PhD., dr hab. Stanislaw Sagan, prof.,
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc.

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011