UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zahraničná pracovná cesta za účelom podpísania zmluvy


V dňoch 1. - 2. septembra 2004 sa rektor UPJŠ prof. JUDr. V. Babčák, CSc. spolu s prof. RNDr. A. Feherom, DrSc. a prof. RNDr. E. Čellárovou, CSc. zúčastnili na zahraničnej pracovnej ceste na Ukrajine. Rektor uzavrel svojim podpisom zmluvu o spolupráci medzi Užhorodským štátnym inštitútom informatiky, ekonomiky a práva v zastúpení rektorom prof. Fedirom G. Vaščukom, DrSc. a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011