UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pracovné stretnutie akademických funkcionárov UPJŠ s predstaviteľmi mesta Rožňava


 V pondelok 13. septembra 2004 sa uskutočnilo pracovné stretnutie rektora UPJŠ prof. JUDr. V. Babčáka, CSc. a ďalších akademických funkcionárov UPJŠ s primátorom mesta Rožňava Ing. F. Kardošom a prednostom Obvodného úradu v Rožňave Ing. J. Szölössom na pôde rožňavského regiónu.

Rektor v príjemnom prostredí mestskej Radnice takto reagoval spolu s dekanom FVS prof. PhDr. L. Lovašom, CSc. na ponuku vzájomnej možnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania formou otvorenia externého štúdia FVS v rámci Detašovaného pracoviska PF UPJŠ v Rožňave. V rámci diskusie dekan FVS prof. L. Lovaš navrhol, aby boli v čo najkratšom termíne bližšie špecifikované reálne predstavy a konkrétne podmienky pre otvorenie tejto formy štúdia v Rožňave. V priateľskej atmosfére sa do diskusie zapojili prorektor UPJŠ prof. RNDr. A. Feher, DrSc., dekan PF doc. RNDr. P. Sovák, CSc, predsedníčka AS FVS prof. Ing. N. Štangová, CSc. a prodekan PF doc. RNDr. D. Šveda, CSc.
Posledná aktualizácia: 27.08.2008