UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Študentská kvapka 2005


SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Územný spolok Košice-mesto, Komenského 19

uvádza 11. ročník akcie

Š t u d e n t s k á    k v a p k a  

Pozývame Vás na odber krvi

v termíne od 17.10.2005 do 18.11.2005

Podpornou akciou je výstava plagátov, ktorá bude sprístupnená
od 13. októbra do 18. novembra 2005
v Aule Maxima Technickej univerzity na Letnej č. 9 v Košiciach
každý štvrtok a piatok.


Podmienky pre odber krvi
a organizačné zabezpečenie Študentskej kvapky:

www.cervenykriz-ke.sk

 

Posledná aktualizácia: 27.01.2016