UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie ceny ministra školstva SR za vedu a techniku


Dňa 11. novembra 2004 udelil minister školstva SR doc. Mgr. Martin Fronc, PhD. Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2004 v kategórii „Významné výsledky mladých zamestnancov a vývoja do 35 rokov“ RNDr. Erikovi Sedlákovi, PhD., vysokoškolskému učiteľovi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý pôsobí v Ústave chemických vied na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  v Košiciach.
 
Ocenená práca RNDr. Erika Sedláka, PhD. prináša súbor originálnych vedeckých výsledkov zahrnutých pod tému "Stabilita proteínov a ich reziduálna štruktúra v extrémnych podmienkach ".
 
Slávnostný spoločenský večer s udeľovaním Ceny ministra školstva za významné výsledky dosiahnuté v oblasti vedy a techniky za rok 2004 na Slovensku sa uskutočnil v priestoroch divadla Nová scéna v Bratislave a bol vyvrcholením tohtoročného Týždňa vedy Európskej únie v SR.
 
 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011