UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhodnotenie 10. ročníka Študentskej kvapky


10. ročník Študentskej kvapky, ktorý sa uskutočnil od 11.10. do 17.11.2004 bol v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi najúspešnejší. V tomto roku sa do akcie Študentská kvapka celkovo zapojilo 1 127 študentov, z toho 548 prvodarcov. Krv prišli darovať študenti a študentky z univerzít, ktoré majú sídlo v Košiciach (vrátane UPJŠ) a fakúlt iných vysokých škôl, ktoré pôsobia na území Košíc a z 39 stredných škôl a stredných odborných učilíšť v meste.
 
Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. vyjadruje poďakovanie všetkým študentom UPJŠ v Košiciach, ktorí prispeli k nárastu darcov krvi a pomohli tak košickým nemocniciam pri zabezpečení dostatku krvi pre plánované operácie i akútne stavy pacientov.
 
 
Zoznam študentov UPJŠ - darcov krvi
 

Lekárska fakulta

Antol Marek
Berentesová Jana
Bodnárová Zuzana
Božoňová Zuzana
Gajdzik Tomáš
Ignáth Michal
Kubík Peter
Lešková Jana
Macková Zuzana
Michalková Lucia
Palko Ján
Pápayová Timea
Pobeha Pavol
Sabová Katarína
Števulová Daniela
Uhrin Ján
Vaľková Silvia
Zavodníková Daniela 

Prírodovedecká fakulta

Bobek Rudolf
Grujbár Stanislav
Királyová Zuzana
Králiková Gabriela
Molitorisová Bibiana 
Orkuty Štefan
Podhajecký Ľubomír
Polačková Milena
Pribolová Jana
Slivko Štefan
Sýkorová Jana
Škrabuľáková Erika
Špacírová Katarína
Štabrilová Sidónia
Štrbinová Daniela
Tomaštík Matúš
Tóth Ján
Tóth Peter
Útla Jana
Valentová Vanda 
Zlámalová Jana
 
   
Právnická fakulta

Bozuľa Martin
Kočišková Katarína 
Fakulta verejnej správy

Dračková Zuzana
Kalinská Alena
Liba Daniel
Vargová Veronika
Žilková Miroslava

 

Posledná aktualizácia: 27.08.2008