UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zasadnutie Správnej rady UPJŠ

Dňa 25. októbra 2004 sa o 14.00 hod. uskutočnilo zasadnutie Správnej rady UPJŠ v malej zasadačke Rektorátu UPJŠ. Predsedníčka Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. M. Bujňáková, CSc. privítala členov a predložila program zasadnutia Správnej rady UPJŠ. Predmetom rokovania bola výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2003 a rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2004.

Posledná aktualizácia: 13.11.2009