UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné verejné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ

Slávnostné verejné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ dňa 27.2.2004
 

Slávnostná atmosféra vo veľkej zasadačke rektorátu UPJŠ

Slávnostný príhovor
prof. JUDr. P. Vojčíka, CSc.

   
   

Sprava: prof. RNDr. J. Černák, CSc.,
prof. RNDr. V. Geffert, DrSc.,
prof. RNDr. J. Gonda, DrSc.,
prof. MUDr. L.  Mirossay, DrSc.,
prof. MVDr. J. Mojžiš, CSc.,
prof. JUDr. P.  Vojčík, CSc.

Pohľad do hľadiska medzi nových docentov
počas zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011