UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Piate zasadnutie Klubu profesorov UPJŠ v Košiciach


Pri príležitosti jesennej časti Akademických dní Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dňa 8. novembra 2005 uskutočnilo piate zasadnutie Klubu profesorov vo veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ul. v Košiciach.

Úvodného slova sa ujal prorektor pre vedecký výskum a informačné technológie UPJŠ prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. Hlavným bodom programu piateho zasadnutia  Klubu profesorov bola prednáška rektora UPJŠ prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc. na tému: „Miestne dane a ako na ne“.

Posledná aktualizácia: 12.05.2011