UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Akademické dni UPJŠ v Košiciach - jesenná časť

Prehľad podujatí

 -

plagát

 Klub profesorov

, 8.11.2005


Koncert ŠfK

, 14.11.2005


Prijatie najlepších študentov UPJŠ rektorom UPJŠ

, 16.11.2005

 

Športové akcie, 9.11. - 25.11.2005

Posledná aktualizácia: 12.05.2011