UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Akademické informačné dni


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s MŠ SR, vysokými školami a ústavmi SAV uskutoční v dňoch 7. - 14. marca 2005 Akademické informačné dni .

Posledná aktualizácia: 28.10.2009