UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Finančná podpora projektu


Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. vyjadruje svoje poďakovanie Slovenskej sporiteľni, a. s. Bratislava za sponzorskú finančnú podporu projektu pod názvom „Vybudovanie sieťovej infraštruktúry na študentských domovoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ v priestoroch Študentských domovov na Medickej ul. č. 4 a č. 6 (bloky A, B, C a D) a Popradskej ul. č. 66 v Košiciach vo výške 300 000,- Sk.

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor

Posledná aktualizácia: 27.08.2008