UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznam pre držiteľov preukazu ITIC

Platnosť preukazov ITIC končí 31.12.2005. Prosíme držiteľov preukazov ITIC, aby si prišli preukaz prolongovať (predĺžiť platnosť) na správu AIO.
Prolongovanie nie je povinné. Pre použitie na univerzite a v doprave nie je potrebné platnosť preukazu predĺžiť.

Na prolongáciu si prineste potvrdenie o uhradení čiastky 200,- Sk na účet - 7000074351,
kód banky - 8180,
príjemca - UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice 04180,
konštantný symbol - 0308,
variabilný symbol - 921333333,
referenčné číslo - 3894391,
správa pre adresáta - Prolongácia ITIC.

Posledná aktualizácia: 27.08.2008