UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pracovné stretnutie na pôde Prešovskej univerzity v Prešove


Vážení členovia akademickej obce,

dňa 11. marca 2005 sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov akademického vedenia Prešovskej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Za vedenie Prešovskej univerzity sa rokovania zúčastnili prof. PhDr. František Mihina, CSc., rektor PU, doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc., prorektor pre rozvoj a informatiku PU a prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc., dekan Filozofickej fakulty PU. Za UPJŠ sa stretnutia zúčastnili prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., rektor UPJŠ, doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., prorektor pre rozvoj UPJŠ a doc. RNDr. Pavol Sovak, CSc., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Pracovné stretnutie prebiehajúce v priateľskej atmosfére sa uskutočnilo za účelom vyjasnenia si stanovísk oboch vedení týkajúcich sa zriadenia Filozofickej fakulty v rámci UPJŠ.

Posledná aktualizácia: 12.05.2011