UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prijatie zahraničných hostí


Rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. prijal dňa 7. septembra 2005 na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vzácnych zahraničných hostí z Volžskej akadémie pre štátnu službu zo Saratova – rektora prof. Sergeja Naumova a prorektora prof. Vladimíra Poljakova. Na zasadnutí sa zúčastnili prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., prorektor pre vedecký výskum a informačné technológie UPJŠ a prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Rokovanie prebehlo v priateľskej atmosfére a týkalo sa ďalšej spolupráce medzi oboma Univerzitami.

Vzájomné stretnutie predstaviteľov UPJŠ a Volžskej akadémie sa uskutočnilo v rámci podujatia 13. letnej akadémie Medzinárodného fóra verejnej správy a manažmentu (IFPAM), ktorá sa konala pod záštitou Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 7.–10.9.2005. V rámci programu letnej akadémie sa dňa 9.9.2005 uskutočnil pracovný obed rektora UPJŠ so 14 zahraničnými účastníkmi z Maďarska, Bulharska, Nemecka, Ruska, Holandska a Belgicka.

 

Zľava: rektor prof. Naumov a prorektor prof. Poljakov

 

Pracovné stretnutie zástupcov UPJŠ v Košiciach a
Volžskej akadémie pre štátnu službu v Saratove na pôde Rektorátu UPJŠ

Posledná aktualizácia: 12.05.2011